Chotovice

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Jaroslav Šváb, 04.08.2006
Umístění: Chotovice, u prvního domu od Nových Hradů vlevo
Nápis:
1620 - 1918
PAMÁTKA PADLÝM
REKŮM, KTEŘÍ SE
NEDOČKALI
NAŠÍ SVOBODY

JOS. BUBEN +1914 NA RUS. BOJIŠTI, VÁC. BUBEN +1914 NA RUS. BOJIŠTI, RUD. HÁNĚL +1914 NA RUS. BOJIŠTI, JOS. REJMAN +1915 VE VOJ. NEM V HALIČI, JOS. KUDRNA +1915 NA RUS. BOJIŠTI, RUD. HOUDEK +1917 VE VOJ. NEM V TYROLSKU, VÁC. KUDRNA +1918 NA ITALSKÉM BOJIŠTI, VÁC. HÁJEK +1918 NA ITALSKÉM BOJIŠTI, JAN ŠVEC +1918 VE VOJ. NEM. V RAKOUSÍCH, JOS. KYSILKA +1920 JAKO VÁL. IN. V CHOTOVICÍCH

VĚNUJÍ SVÝM RODÁKŮM
OBČANÉ CHOTOVIČTÍ
V KVĚTNU 1920
Poznámka:

Z Chotovic bylo povoláno celkem sedmdesát mužů. Nevrátilo se jich patnáct, z nichž jen deset je uvedeno na pomníku, který byl slavnostně odhalen 24.5.1920. Důvod neuvedení jmen dalších pěti obětí na pomníku není možno zjistit. Zpráva je podle obecní kroniky na str. 18. Jedná se o tyto osoby: Jan Doležel (Chotovice čp. 22), František Jetmar (Chotovice čp. 59), Jan Jirsák (Chotovice čp. 28), Josef Vích (Chotovice čp. 42), Josef Bureš (Chotovice čp. 64) (zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5307-20919
Souřadnice: N49°50'58.01'' E16°10'07.34''
Pomník přidal: Jaroslav Šváb, Ivana Pochobradská
Doplnění informací: Ing. František Jedlička