Lezník

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Naďa Gutzerová, 10.08.2009
Umístění: Lezník, u silnice na Litomyšl ve středu obce
Nápis:
TĚM
KTEŘÍ
SE
NEDOČKALI

1914 - 1918

ZVĚSTUJ POUTNÍČE, KRAJANŮM,
ŽE JSME ZEMŘELI, JAK LÁSKA
K VLASTI KÁZALA NÁM!

TOMÁŠ KOPECKÝ *26. XI. 1883 - +10. XII. 1944 v GROSS ROSSEN
JAN MAZAL *21. XII. 1912 - +8. I. 1945 v HAMBURKU
JOSEF KREJČÍ *22. IV. 1904 - +16. 1. 1945 v MAUTHAUSENU
Poznámka:

Oběti 1. světové války (dle obecní kroniky):
Josef Bartoš svobodník *2.5.1886 +4.10.1916 Retkyně Nemoc, Mikuláš Buben pěšák *25.11.1881 +4.11.1916 italská fronta u Sela, okres Sezána Padl v boji, Josef Doubek pěšák *24.8.1886 +30.3.1915 Grýbov, Halič Nemoc, Josef Flídr dělostřelec *2.2.1878 +5.2.1916 Lezník Nemoc, Václav Flídr *5.3.1885 +3.5.1915 Malostoi, Halič Padl v boji, Červený František pěšák *10.1.1877 +15.10.1915 Solotonosch, Rusko Nemoc, František Chadima *5.10.1877 +29.9.1916 Lezník Nemoc, Jan Jána střelec *16.6.1892 +13.10.1918 Spilinberg, Itálie, Václav Jána střelec *9.11.1882 +23.6.1919 Sibiř Padl v boji, Jan Karlík četař *24.7.1897 +11.3.1919 Aboš, Slovensko, Josef Kysilka +2.11.1916 italská fronta, František Lněnička pěšák *22.5.1885 +1.11.1916 Selo Padl v boji, Václav Mazal svobodník *31.1.1886 +15.12.1914 Repienik, Halič Padl v boji, Jan Pohorský *29.4.1897 +8.9.1916 Mamuras Albánie, Jiří Stříteský svobodník *16.3.1882 Lezník +18.3.1915 Ropice Ruská Padl v boji, Josef Stříteský pěšák *20.12.1884 +22.3.1919 Padl v boji, Josef Šilhán *21.1.1881 Morašice Nezvěstný v boji, Jan Votřel *24.8.1877 Nezvěstný v boji, Jiří Votřel pěšák *31.1.1886 +4.11.1916 Selo, Itálie Padl v boji, Josef Votřel *13.5.1894 Lezník +10.3.1915 Ropice Ruská, Halič Padl v boji, Jaroslav Zerzán *19.1.1897 (zdroj databáze CEVH MO ČR)

Jána Václav, nar. 9.11.1882, Lezník. V RU armádě sloužil u 98. pěšího pluku jako vojín. Zajat 30.11.1914, Karpaty. Do ČS legií v Rusku se přihlásil V Borysovka, Okmolínsk. Zařazen jako vojín k 8. střeleckému pluku. Padl 23.6.1919 při obraně mostu u stanice Jaja, pohřben v Marinsku. (zdroj databáze VÚA Praha)

Starší fotka zobrazuje stav pomníku před opravou.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5310-06657
Pomník přidal: Petr Válek
Doplnění informací: Ing. František Jedlička, Naďa Gutzerová