Horky

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Naďa Gutzerová, 12.10.2010
Umístění: Horky, JV část obce, u silnice
Nápis:
1914-1918
PADLÝM SYNŮM VLASTI
VĚNUJÍ OBČANÉ

JAN LÁZNIČKA
JAN MORÁVEK
JAN HORÁK
JOSEF ŠVÁB
FRANT. KOLDA
JOSEF KOLDA
VÁCLAV FIKEJZ
JOSEF VOŘÍŠEK
FRANT. HURYTA

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5307-06905
Pomník přidal: Naďa Gutzerová