Čechůvky

Pomník Obětem války 1866

Autor: Ivo Rozehnal, 01.06.2006
Umístění: Čechůvky, za obcí, asi 100m od kapličky sv.Otýlie, mezi silnicí na Přerov a žel.tratí
Nápis:
Nákladu
obce
Čechůvské
1869

S přispěním
jednoho
dobrodince.

deska před pomníkem:
V TĚCHTO MÍSTECH DOŠLO 14.ČERVENCE 1866 KE SRÁŽCE PRUSKÝCH HUSARŮ SE SASKOU JÍZDOU SPOJENCE RAKOUSKA VE VÁLCE PRUSKO - RAKOUSKÉ. NA PAMÁTKU TÉTO UDÁLOSTI ZDE STOJÍ KŘÍŽ, KTERÝ JE PODĚKOVÁNÍM ÚČASTNÍKA BITVY ZA BOŽÍ OCHRANU.
Kralický kronikář:
...na sebe stříleli a pak se sekali a až ke krchovu honili, takže úzko na to hledět bylo...
OPRAVENO MĚSTEM PROSTĚJOV 2008
Poznámka:

Kříž je vzpomínkou na srážku pruských a rakouských vojáků dne 15.7.1866. Přímý účastník bitvy ho nechal postavit, jako projev díku za záchranu života.
V červenci 2008 byl restaurován.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7108-33185
Souřadnice: N49°28'35'' E17°08'''
Pomník přidal: Ivo Rozehnal