Detva

Pomník Jozef Kružliak

Autor: Ľubomír Fekiač, 28.07.2011
Umístění: Detva, miestna časť Piešť
Nápis:
PAMIATKE HRDINOVI
STRELNÍKOVI
JOZEFOVI KRUŽLIAKOVI

NARODENÉMU DŇA 21.XI.1919. V DET-
VE-PIEŠTI, KTORÝ NARUKOVAL K
VOJSKU DŇA 21.X.1940. PADOL HR-
DINSKOU SMRŤOU DŇA 15.IX.1942 V
OBCI KUTAJSKAJA OKRES MAIKOP,
OBLASŤ KRASNODAR, SOV. RUSKO.
NA TVOJU VEČNÚ PAMIATKU DAL
TI POSTAVIŤ TENTO POMNÍK KTO-
RÝ BUDE HLÁSAŤ TVOJÚ HRDIN-
SKÚ SMRŤ TVOJ MILUJÚCI OTEC
JOZEF KRUŽLIAK. SPI SLADKO
TAM V ĎALEKEJ CUDZINE. S BO-
HOM SYN NÁŠ DRAHÝ.
Poznámka:

Padlí, zomrelí a zabití slovenskí vojaci v priebehu protisovietskeho ťaženia (jún 1941 – august 1944): http://www.upn.gov.sk/data/pdf/zoznam-protisovietske-tazenie-jun-1941-august-1944.pdf


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°30'32.32'' E19°24'44.35''
Pomník přidal: Peter Pavlík

Pamätná tabuľa Edward V. Baranski a Daniel Pavletich

Autor: Ľubomír Fekiač, 05.12.2010
Umístění: Detva, mestská časť Piešť, dom č. 200
Nápis:
Na pamäť členom americkej misie OSS, kpt. Edwardovi
V. Baranskému a Danielovi Pavletichovi, účastníkom
boja za slobodu ľudu Slovenska, zajatým v Piešti,
dňa 9. decembra 1944 a popraveným v Mauthausene
v Rakúsku, dňa 24. januára 1945.
Ich hrdinstvo neupadne do zabudnutia.

In memory of OSS Capt. Edward V. Baranski
and Daniel Pavletich, who were captured in Piešť,
Slovakia on December 9, 1944 and executed at Mauthausen,
Austria on January 24, 1945, while fighting for the freedom
of the Slovakian people.
Their bravery has not been forgotten.
Poznámka:

SNP umožnilo Slovensku vstúpiť do povojnovej Európy po boku protifašistickej koalície a víťazných národov 2. svetovej vojny. Viazalo značné vojenské nepriateľské sily. Patrilo k najväcším ozbrojeným protifašistickým vystúpeniam v Európe, na ktorom sa zúčastnili aj príslušníci 32 národov a národností sveta, medzi nimi aj Američania - príslušníci 15. Air Force (americkej leteckej armády) a spravodajskej skupiny OSS. Zárodok budúceho Office of Strategic Services – Úradu strategických služieb (OSS) signalizovala už existencia Úradu koordinátora strategických informácií, ktorý vznikol na podnet prezidenta USA F. D. Roosevelta v júni 1941 z prirodzenej nutnosti systematicky získavať a spracovávať spravodajské informácie rôzneho významu viažuce sa k vojne. Táto úloha zostala v obsahovej náplni úradu aj po jeho preformovaní sa na OSS v júni 1942, aby pod velením plk. W. J. Donovana pokračovali jeho príslušníci v systémovo pojatej spravodajskej činnosti v prospech podpory antifašistického hnutia odporu v strednej a východnej Európe. Americký OSS pracoval na podobnom princípe ako britský SOE. Vznik OSS (tvoril pevnú súčasť americkej armády) prijala pre jeho značnú operačnú samostatnosť s nevôlou nielen samotná americká vojenská spravodajská služba a Ministerstvo zahraničných vecí USA, ale aj Joint Chiefs of Staff (Zbor náčelníkov štábov – JCS), ktorému OSS priamo podliehal. V programe OSS dominovalo spravodajstvo všetkého druhu, sabotáže a diverzie v tyle nepriateľa, vysadzovanie agentov na okupované územie, riadenie bombardovania vytipovaných dôležitých priemyselných a hospodárskych cieľov, doprava vojenského materiálu európskej rezistencii, evakuácia zranených osôb z ohrozených priestorov atď. (zdroj: http://www.muzeumsnp.sk/data/clanky/Spojenecka_pomoc_USA_a_SNP.pdf )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°30'55.72'' E19°24'5.63''
Pomník přidal: Peter Pavlík

Hrob vojaka Červenej armády

Autor: Sebastián Langhoffer, 07.05.2019
Umístění: Detva, mestská časť Zapriechody, vrch Kochlačka
Nápis:
ČESŤ A SLÁVA
HRDINOM SOVIETSKEJ
ARMÁDY V 2.SVETOVEJ
VOJNE.

TU ODPOČÍVA NEZNÁMY
SOVIETSKY VOJAK KTORÝ
PADOL ZA OSLOBODENIE
DETVY 12.II.1945
Poznámka:

Tento hrob sa nachádza na vrchu Kochlačka pri Detve, kde boli silné oslobodzovacie boje. Neďaleko sa nachádzala aj zemľanka.
Podľa zdroja ( www.detva.sk/download_file_f.php?id=162780 ) by malo ísť o hrob neznámeho ruského vojaka, ktorý padol pri oslobodzovaní Detvy. Tabuľa bola viackrát zničená alebo ukradnutá a prerábaná.
V publikácii OSLOBODZOVANIE PODPOĽANIA A ZVOLENA, vydal: CZV KSS, Závody ťažkého strojárstva n. p. DETVA, január 1986, autori: Jozef Salva a Milan Paľko, ktorej bolo vydaných 600 kusov, je na strane č. 25 fotografia hrobu a pod ňou text: "Hrob sovietskeho vojaka Nikolaja Iľjiča Prudnikova na Kochlačke". V uvedenej publikácii je aj mapka s ďalšími asi desiatimi vyznačenými hrobmi v chotári.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°34'12.44'' E19°23'48.1''
Pomník přidal: Peter Pavlík
Doplnění informací: Sebastián Langhoffer