Sliač

Hrob Josef Vodolan

Autor: Ing. Štefan Hvojník, 20.04.2010
Umístění: Sliač, hřbitov
Nápis:
Jozef VODOLAN
vojan čsl. peš. pl. čís. 102
1896 - 1919
občanovi, ktorý pri obrane
vlasti obetoval život svoj.
Padol dňa 11. VI. 1919
v Rybaroch.
Poznámka:

V krátkom texte sú dve chyby. Krstné meno by malo byť správne v tvare Josef, pretože išlo o vojaka českej národnosti a namiesto vojak alebo vojín je na pomníku nesprávne uvedené vojan.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, SVK42797
Pomník přidal: Feďo Vrábel