Přerov nad Labem

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Martin Brynych, 08.09.2005
Umístění: Přerov nad Labem, skanzen
Nápis:
NAŠIM PADLÝM
VE SVĚTOVÉ VÁLCE
1914 – 1919

ARAZIM VÁCLAV *1890, HEJTÍK JAROSLAV *1891 – 1914, HOLUB JOSEF *1884 – 1914, CHVATLINA FRANTIŠEK *1893 – 1916, JAREŠ ANTONÍN *1892 – 1915, JUNGR VÁCLAV *1899 – 1918, JUNGR ANTONÍN *1895 – 1918, KOPŘIVA FRANTIŠEK *1890 – 1914, MICHALEC FRANTIŠEK *1873 – 1919, MŰLLER JAN *1886, PETR LADISLAV *1889, SKOŘEPA FRANTIŠEK *1865 – 1918, ŠPITÁLSKÝ FRANTIŠEK *1891 – 1914, VÁPENÍK JOSEF *1873 – 1917, VÁPENÍK BEDŘICH *1876 – 1915, VESELÝ JOSEF *1890 – 1918, ZÁPOTOCKÝ VÁCLAV *1898 – 1917, JAREŠ VÁCLAV *1893 –1915.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2113-01924
Souřadnice: N50°9'36.97'' E14°49'30.07'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Martin Brynych

Hrob Antonín Skuhravý a Viktorín Motyčka

Autor: Marek Skýpala, 15.01.2013
Umístění: Přerov nad Labem, hřbitov
Nápis:
ANTONÍN
SKUHRAVÝ
* 10.10.1892 + 25.12.1962

ZDE V KLIDU ODPOČÍVÁ
VIKTORÍN MOTYČKA
* 29.08.1899 + 16.07.1932
Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Souřadnice: N50°9'37.3'' E14°49'30.9'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob vojáků Rudé armády

Autor: Jan Kincl, 29.09.2007
Umístění: Přerov nad Labem, hřbitov u kostela sv. Vojtěcha, ve středu hřbitova
Nápis:
ТОВ.
СЕРЖАНТ ФУТЕРМАН
САМУЕЛ АЛКИНОВИЧ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТ
РОЖДЕНИЕ 1905 ПОГУБ 1945

РОБОЧИ
ФЕДЮК ЯАКОВ
СТАНИСЛАВСКОИ УЕЗТ
РОЖДЕНИЕ 1917
ПОГУБ 1945
Poznámka:

chyby v ruském jazyce opsány z pomníku


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2113-01807
Souřadnice: N50°9'36.97'' E14°49'30.07'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Jan Kincl

Hrob František Cabrnoch

Autor: Marek Skýpala, 15.07.2017
Umístění: Přerov nad Labem, obecní hřbitov
Nápis:
FRANTIŠEK CABRNOCH
*1894 +20.12.1962
Poznámka:

Mohlo by se jednat o hrob osoby, která je v databázi VÚA evidována jako CABRNOCH František *11.4.1894 v Volárně u Kolína. V roce 1914 mu byla domovskou obcí Jestřabí Lhota. Absolvoval hospodářskou školu a po ní pracoval jako rolník. Službu nastoupil u rakousko-uherského 36. pěšího pluku. Při zajetí sloužil v hodnosti četaře u 12. střeleckého pěšího pluku. Zajat byl dne 17.6.1918 u Col del Rosso. Do čs. vojska se přihlásil v Avezzano dne 29.11.1918 a byl jako četař zařazen k 31. pěšímu pluku (italských legií), se kterým se i vrátil do ČSR.
Zdroj: Databáze VÚA


Souřadnice: N50°9'38.02'' E14°49'31.23''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob František Divíšek

Autor: Marek Skýpala, 15.07.2017
Umístění: Přerov nad Labem, obecní hřbitov
Nápis:
FRANTIŠEK DIVÍŠEK
6.6.1893 – 14.12.1971
Poznámka:

František Divíšek se narodil v Přerově nad Labem. Po obecné škole pracoval jako rolník. Zajat byl jako vojín c.k. 36. pěšího pluku dne 28.11.1914 v Karpatech. Do čs. vojska se přihlásil dne 16.6.1916 a byl zařazen k 2. střeleckému pluku (ruských legií). V ČSR byl demobilizován dne 3.8.1920 v hodnosti svobodníka.
Zdroj: Databáze VÚA


Souřadnice: N50°9'37.71'' E14°49'30.66''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob František Holan

Autor: Marek Skýpala, 15.07.2017
Umístění: Přerov nad Labem, obecní hřbitov
Nápis:
FRANTIŠEK HOLAN
řezník
*29.10.1889 +31.8.1943
Poznámka:

Je pravděpodobné, že se jedná o hrob Františka Holana, který se dle vojenské evidence narodil dne 28.10.1889 v Lažanech u Turnova. V roce 1914 mu byly domovskou obcí Paceřice v okrese Turnov. Po měšťance pracoval jako řezník a hostinský. Zajat byl jako vojín c.k. 94. pěšího pluku dne 9.2.1915 v Karpatech. Do čs. vojska se přihlásil v Roždestvennu u Syzraně a dne 31.8.1918 byl zařazen k záložnímu praporu (ruských legií). Demobilizován byl v ČSR dne 11.11.1920 v hodnosti vojína 9. střeleckého pluku (ruských legií).
Zdroj: Databáze VÚA


Souřadnice: N50°9'37.59'' E14°49'30.53''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Alois Arazim a Josef Svatoš

Autor: Marek Skýpala, 15.07.2017
Umístění: Přerov nad Labem, obecní hřbitov
Nápis:
ALOIS ARAZIM
*17.12.1895 +22.2.1954

JOSEF
SVATOŠ
*19.II.1894
+8.IV.1974

Poznámka:

Alois Arazim je rodákem z Přerova nad Labem. Po obecné škole pracoval jako tesař. Zajat byl jako vojín c.k. 10. zeměbraneckého pěšího pluku dne 2.2.1915 u Kolku. Do čs. vojska se přihlásil dne 20.8.1916 v zajateckém táboře Darnica. Dne 14.9.1916 byl zařazen jako vojín k 4. střeleckému pluku (ruských legií). Demobilizován byl v ČSR jako svobodník téhož pluku dne 15.10.1920.
Zdroj: Databáze VÚA

Josef Svatoš se narodil v Císařské Kuchyni v tehdejším okrese Český Brod. Před válkou prošel obecnou školu, bydlel v Mochově a pracoval jako rolník a zámečník. Zajat byl jako vojín c.k. 12. zeměbraneckého pěšího pluku dne 26.5.1915 v pevnosti Přemyšl. Do čs. vojska se přihlásil v Jekatěrinburgu a dne 27.7.1917 byl zařazen jako vojín k 7. střeleckému pluku (ruských legií). V ČSR byl demobilizován dne 3.11.1920 stále v hodnosti vojína téhož pluku.
Zdroj: Databáze VÚA


Souřadnice: N50°9'37.55'' E14°49'30.28''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Vojtěch Valenta

Autor: Marek Skýpala, 15.07.2017
Umístění: Přerov nad Labem, obecní hřbitov
Nápis:
VOJTĚCH VALENTA
*10.3.1883 +22.11.1963
Poznámka:

Zřejmě se jedná o hrob muže stejného jména, který se dle vojenských záznamů narodil dne 19.3.1883 v Přerově nad Labem. Po obecné škole pracoval Valenta jako rolník. Prezenční službu vykonal u c.k. 36. pěšího pluku a zajat byl dne 6.6.1916 u Jaslovců jako voják c.k. 52. pěšího pluku. Do čs. vojska se přihlásil v Borispolu a dne 18.8.1917 byl zařazen k 3. střeleckému pluku (ruských legií) v hodnosti vojína.
Zdroj: Databáze VÚA


Souřadnice: N50°9'38.1'' E14°49'30.81''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Kenotaf František Švarc

Autor: Marek Skýpala, 15.01.2013
Umístění: Přerov nad Labem, hřbitov
Nápis:
NA PAMÁTKU DRAHÝCH RODIČŮ
ANNY NAR. 1880 ZEMŘ. 1912 A
FRANTIŠKA NAR. 1877
- PADL V RUSKU 1919
ŠVARCOVÝCH
VĚNUJÍ VDĚČNÉ DĚTI.

Souřadnice: N50°9'37.3'' E14°49'30.9'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Marek Skýpala

Kenotaf Jaroslav Černý

Autor: Marek Skýpala, 15.01.2013
Umístění: Přerov nad Labem, hřbitov
Nápis:
SYN JAROSLAV
PADL U PREMÍLU VOLYNSKÉHO
V ČERVNU 1916 V 25 ROCE.

Souřadnice: N50°9'37.3'' E14°49'30.9'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Marek Skýpala