Loučeň

Jívák, Nymburská, nezařazeno

Pomník František Jukl

Autor: Adam Vykydal, 06.07.2011
Umístění: Loučeň 222
Nápis:
Zde byl zastřelen 6. května 1945
FRANTIŠEK JUKL
německými okupanty

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2118-03209
Pomník přidal: Adam Vykydal

Pomník padlým bitvy u Huningue

Autor: Marek Skýpala, 11.08.2019
Umístění: Loučeň, lesní pomník
Nápis:
.. EN DER VON
... NOV .. HUNINGEN ... TEN
... HEN ... HA ...
Poznámka:

Podle památkového katalogu nápis zněl: "DEM ANDENKEN DER VON KARLN / NOV. 1796 BEY HUNINGEN ERRICHTETEN / ELISABETHEN SCHANZE GEWEIHT"
Pomník zřídil majitel Loučeně kníže Karl Boromeus von Fürstenberg, který velel rakouským vojskům ve válce proti revoluční Francii. Jedním ze střetnutí, která měla za cíl vytlačit francouzskou armádu z pravého břehu Rýna, bylo obléhání města Huningue, které proběhlo v období 26. 10. 1796 – 5. 2. 1797.
(zdroj: www.hrady.cz)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°18'2.58'' E15°1'42.89''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Pomník Karel Alois kníže Fürstenberk

Autor: Marek Skýpala, 11.08.2019
Umístění: Loučeň, lesní pomník
Nápis:
MEINEM KARL
bei Stockach Field er 25. März 1799

...
... den ich als...
... auf mich...
... dich find...
... Laft
... und...
Freudenwoll wird dann en...
... Trauernacht
Und auch ... nir die Palme...
... der dir lucht.
Poznámka:

Pomník podmaršálka Karla Aloise knížete Fürstenberka, který padl v bitvě u Stockau dne 25.3.1799, nechala postavit Karlova manželka, kněžna Marie Eliška rozená Thürn-Taxisová.
(zdroj: www.valka.cz)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°18'3.03'' E15°1'51.62''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Pamětní deska Václav Janda

Autor: Adam Vykydal, 06.07.2011
Umístění: Loučeň 28
Nápis:
V této škole se narodil dne 24.12.1885
VÁCLAV JANDA
ředitel měšť. školy v Nymburce
a vzdělavatel Sokolské župy Tyršovy na středním Labi.
Zemřel 11. února 1942
v koncentračním táboře v Oswietimi.
Čest jaho památce!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Adam Vykydal

Pamětní deska Obětem Napoleonských válek

Autor: Pavlína Koncošová, 11.01.2020
Umístění: Loučeň, zámecký park, plot podél silnice
Nápis:
NA PAMÁTKU
VOJÁKŮM
1792 - 1815

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Pavlína Koncošová

Kříž na památku vojáků zemřelých při výcviku

Autor: Marek Skýpala, 11.08.2019
Umístění: Loučeň, kříž u lesní cesty
Nápis:
Na památku zde tragicky zahynulým
Zemřeli dne 13.6.1973 při vojenském výcviku
Svob. Miloš Bělovský
Voj. Jozef Riška
Voj. Jaroslav Švadlenka
K 40. výročí jejich úmrtí vznesli kamarádi z vojny
ČERVEN 2013

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°17'43.48'' E15°0'42.64''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Pomník Jan Bártl

Autor: Lucie Rakušanová, 30.10.2015
Umístění: Loučeň, Jívák, na kraji rekreačního areálu u rybníka
Nápis:
NA VĚČNOU PAMĚŤ
ZAKLADATELI KLUBU A
A VĚRNÉMU KAMARÁDU
JANU BÁRTLOVI
PADLÉMU V BOJI ZA SVOBODU
V BRAUNSCHWEIGU 1945
POSTAVIL FOK

Poznámka:

Úředník ČSD, zatčen za ilegální činnost v Obraně národa-skupina Loučeň. Vězněn v KT Braunsweig a zahynul na pochodu smrti 22.4.1945 u Wolfenbütelu


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2115-42627
Souřadnice: N50°16'37.42'' E14°59'29.34''
Pomník přidal: Lucie Rakušanová
Příprava dat: Milan Lašťovka

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Adam Vykydal, 10.02.2005
Umístění: Loučeň, Nymburská, park
Nápis:
1914 - 1918

RUDOLF CINEK LEG., OTAKAR HEYDA LEG., JOSEF BÍM, VÁCLAV DVOŘÁK, VÁCLAV ČAPEK, FRANTIŠEK HAVLAS, VÁCLAV PADRHONC, FRANTIŠEK JINDRA, JOSEF KUČERA, FRANTIŠEK MALÍK, STANISLAV MALÍK, JOSEF MATĚJKA, JOSEF MICHL, VÁCLAV NALČ, JOSEF KREJČÍ, FRANTIŠEK NEDVĚD, FRANTIŠEK PAŽOUT, EDUARD SLUKA, JOSEF SYROVÝ, FRANTIŠEK VÁŇA, FRANTIŠEK ZAHRÁDKA, FRANTIŠEK KOZÁK

1939 - 1945
ING. JAN ELIÁŠ, JOSEF FICHTL, BOHUMIL FOREJT, JINDŘICH FRIČ, EMILIE FRISCHMANOVÁ, JOSEF GRUS, FRANTIŠEK HEKL, FRANTIŠEK JUKL, ING PŠENIČKA JAN, JAROSLAV ŘÍMAL, JOSEF SOUKUP, FRANTIŠEK STRUPEK, FRANTIŠEK ŠKOP, STANISLAV ZAHRÁDKA
Poznámka:

Ing. Jan Eliáš, nar. 22.5.1913, člen ilegální organizace Národní obranný svaz Obrana národa, její vedoucí v Loučeni. Zatčen byl v Praze dne 13.4.1942 a přes pražskou Pečkárnu převezen do Kolína a do Kutné Hory, dne 7.10.1942 od KT Terezín a odtud do Drážďan. Zde byl odsouzen k trestu smrti a popraven 19.10.1943.
Josef Fichtl, nar. 14.12.1893, vrchní četnický strážmistr, velitel četnické stanice v Loučeni, byl zatčen 22.10.1942 za účast v ilegální organizaci Obrana národa. Vězněn byl v Kolíně, přes KT Terezín deportován do KT Osvětim a zde zahynul v plynové komoře.
Bohumil Forejt, nar. 6.11.1912, elektromechanik ČKD ve Vysočanech. Padl v povstání českého lidu 6.5.1945 za domem u Dragounů v Loučeni.
Jindřich Frič, byl zastřelen 12.12.1944 při útěku z nucených prací v Říši.
Josef Grus, nar. 15.7.1886, zatčen za účast v odboji v ilegální organizaci Obrana národa, vězněn v KT Terezín, odtud deportován do KT Buchenwald, kde při leteckém náletu v roce 1943 zahynul.
František Höckel (Hekl), nar. 23.3.1907, zatčen za účast v odboji v ilegální organizaci Obrana národa, vězněn v KT Terezín, a v KT Sachsenhausen a při pochodu smrti zahynul roce 1945.
František Jukl, nar. 2.10.1891, zaměstnanec ČSD, školník a cvičitel v Sokole, padl v povstání českého lidu 6.5.1945 před domem čp. 222 v Loučeni.
Karel Libich, nar. 29.5.1932, Struhy, dvanáctiletý chlapec, padl v povstání českého lidu 6.5.1945.
Ing. Jan Pšenička, nar. 13.11.1917, zatčen za účast v odboji v ilegální organizaci Obrana národa, vězněn v Kolíně a přes KT Terezín deportován do KT Osvětim a zde údajně zemřel na tyfus dne 23.3.1943.
Jaroslav Římal, nar. 30.4.1898, obchodník,zatčen jako příslušník ilegální skupiny Obrana národa, vězněn v Kolíně a přes KT Terezín deportován do KT Osvětim, kde údajně zemřel na tyfus 18.3.1943. Svědek Pavel Kozák, který KT Osvětim přežil, prohlásil, že oba, jak ing. Pšenička, tak i J. Římal byli zavražděni v plynové komoře.
Josef Soukup, nar. 22.11.1884, zatčen za odboj jako ústřední tajemník sociálně-demokratické strany 28.8.1944. Zahynul v KT Dachau na skvrnitý tyf dne 22.2.1945.
František Strupek, četař v záloze čs. ruských legií, zaměstnán jako zahradník u knížete Thurn-Taxise. Popraven nacisty ve vojenském táboře v Milovicích v povstání českého lidu jako parlamentář dne 6.5.1945. Byl ozbrojen.
František Škop, nar. 2.10.1891, nebyl přísluš. armády, ale jako bývalý legionář se zapojil do povstání českého lidu a byl popraven dne 6.5.1945.
Stanislav Zahrádka, zaměstnanec Obecního úřadu v Loučeni, místní fotograf, padl v povstání českého lidu 6.5.1945.
(zdroj: databáze CEVH MO ČR)

Emilie Frischmanová, nar. 26.10.1902, 5.6.1942 deportována do Terezína a jako poslední zpráva je uvedeno 18.5.1944 transport z Terezína do Osvětimi.
(zdroj: Židovské muzeum Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2118-03223
Pomník přidal: Zdeněk Kvasnička
Doplnění informací: Věra Klauzová, Vladimír Štrupl, Ing. František Jedlička