Ostroměř

T. G. Masaryka

Hrob Gregor Grudina

Autor: Ivo Šťastný, 05.11.2007
Umístění: Ostroměř, T. G. Masaryka, hřbitov
Nápis:
Poručík Rudé armády
GREGOR GRUDINA
z Charkova
zahynul v revoluci 1945.

Лейтенант Красной армии
Григорий Грудина
из Харкова погиб во
врeмя рeволюции 1945 г.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5204-03595
Souřadnice: N50°22'34.39'' E15°32'14.16''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob František Votočka

Autor: Ivo Šťastný, 05.11.2007
Umístění: Ostroměř, T. G. Masaryka, hřbitov
Nápis:
LEGIONÁŘ
FRANT. VOTOČKA
ROLNÍK
*6.X.1891. +7.III.1927.
Poznámka:

Votočka František, nar. 6.10.1891, Ostroměř. V RU armádě sloužil u 12. zeměbraneckého pěšího pluku. Zajat 30.8.1915, Ludk. Do ČS legií v Rusku se přihlásil v Kyjevě. Zařazen k 7. střeleckému pluku. Do vlasti se vrátil 23.7.1920 jako střelec 7. střeleckého pluku. (zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°22'34.39'' E15°32'14.16''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Václav Vrabec

Autor: Ivo Šťastný, 05.11.2007
Umístění: Ostroměř, T. G. Masaryka, hřbitov
Nápis:
Václav Vrabec

*28./IV.1894 +12./V. 1919
po těžkém zranění na Ruském bojišti.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°22'34.39'' E15°32'14.16''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Karel Hnízdo

Autor: Ivo Šťastný, 05.11.2007
Umístění: Ostroměř, T. G. Masaryka, hřbitov
Nápis:
RODINA HNÍZDOVA

Karel
syn *24.5.1913 +2.9.1935
Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°22'34.39'' E15°32'14.16''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Antonín Havlík

Autor: Ivo Šťastný, 05.11.2007
Umístění: Ostroměř, T. G. Masaryka, hřbitov
Nápis:
ANT. HAVLÍK ŠT. STRÁŽM. V ST. 48 R.
Poznámka:

Narodil se 21.3. 1890 v Německé Lhotě, okres Příbram.
Během 1. světové války sloužil u 42. pěšího pluku RU armády.
Po válce sloužil jako štábní strážmistr ve Výprachticích. U armády byl četařem v záloze.
Zemřel 10.7. 1940.
(informace rodiny)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°22'34.39'' E15°32'14.16''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Libor John

Kenotaf František Novák, hrob Stanislav Novák

Autor: Ivo Šťastný, 05.11.2007
Umístění: Ostroměř, T. G. Masaryka, hřbitov
Nápis:
HROB V DÁLI
1914 – 1918

Frant. Novák
franc. leg.

Stanislav Novák
rotm. pol. pilot
*1896 +1921
Poznámka:

Novák František, nar. 10.10.1887, Ostroměř. Zařazen 30.10.1914 k rotě Nazdar u 1. pluku cizinecké legie jako svobodník. Padl 26.2.1918, Hangard.
(zdroj: databáze VÚA Praha)

Pilot letmistr Stanislav Novák zahynul při letecké nehodě 2.8.1921. Více na stránkách Wikipedie; Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°22'34.39'' E15°32'14.16''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Petr Kudláček