Liběšice

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Josef Nimburský, 06.02.2007
Umístění: Liběšice, střed obce
Nápis:
OBĚTEM
PRVÉ SVĚT. VÁLKY
DITRYCH VÁCLAV, HAKEN FRANTIŠEK, HEŘMAN LADISLAV, KAMENÍK VÁCLAV, KOLÁŘ JAN, KUTNAR FRANTIŠEK, NEUMAN FRANTIŠEK, ŠEPS KAREL, ŽENATÝ JAN, CHUDOBA JOSEF

OBĚTEM
DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
ŘÍDKÝ JOSEF, VANÍČEK VÁCLAV

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5207-04365
Pomník přidal: Josef Nimburský