Miletín

Barákova, nezařazeno

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Radomír Roup, 31.05.2008
Umístění: Miletín, při jízdě od Miletína 540 m před výjezdem z lesa k obci Chroustov; kamenná stéla vlevo od silnice v lesním porostu
Nápis:
ZDE PADLI
ZA SVOBODU
7.5.1945
ANTONÍN POSPÍŠIL
UČITEL
EMIL PLECHÁČ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5204-03580
Souřadnice: N50°25'23.51'' E15°40'45.35''
Pomník přidal: Radomír Roup

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ing.Jiří Zelenka, 24.10.2015
Umístění: Miletín, parková plocha u křižovatky silnic na Hořice a Jeníkov, proti sportovnímu areálu
Nápis:
PAMÁTCE
PADLÝM A ZEMŘELÝM
VOJÍNŮM
VE SVĚTOVÉ VÁLCE
1914-1918

PÉČÍ "SOKOLA" V MILETÍNĚ
ZA PŘISPĚNÍ VEŘEJNOSTI
POSTAVENO 1922

ZDE JEST ULOŽENA
PRST OD
ZBOROVA

KUČERA ALOIS
KUČERA JAN
LHOTA JAROSL.
LHOTA JOSEF
LUŠTINEC ANT.
LUŠTINEC JOS.
MAREK FRANT.
MAREK JAN
MĚŠŤAN FRANT.
MUNZAR JAROS.
MUNZAR JOSEF
NÁLEVKA JOS.
MACHEK JOS.

BUCHNAR JAN
DYTRYCH EMIL
MUDr. DROBNÝ FR.
DUBENECKÝ RUD.
ERBEN JOSEF
ERBRT VÁCLAV
HLAVATÝ JAN
HOFMAN JOSEF
KLAZAR FRANT.
KLUZ JOSEF
KNĚZOUREK ST.
KONÍČEK BOH.
KLAZAR EMIL

PIHLÍK JOSEF
RACHOTA ANT.
SEDLÁČEK JOS.
ŠIMEK GUST.
VALEŠ JOSEF
VONDROUŠ KAREL
VRBATA JOSEF
VRBATA VÁCL.
LUŠTINEC JOS.
VAGENTNECHTA
ČÍŽEK VÁCLAV
MIKEŠ ALOIS
ERBEN ALOIS VLK JOSEF
Poznámka:

Pomník signován F. PIKAL MILETÍN


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5204-3644
Pomník přidal: Ing.Jiří Zelenka

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Ing. Jiří Zelenka, 24.10.2015
Umístění: Miletín, parková plocha u křižovatky silnic na Hořice a Jeníkov, proti sportovnímu areálu
Nápis:
1939-1945
OBĚTEM ODBOJE

FRANT. STUDENÝ
BEDŘICH GROH
ANT. POSPÍŠIL
EMIL PLECHÁČ

MUDr. MIR. BUCHAR
JOSEF ERBEN
JOSEF STEJSKAL
JAN KŇOUREK
JOSEF NÁLEVKA

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5204-3652
Pomník přidal: Ing. Jiří Zelenka

Hrob Obětí války 1866

Autor: Radomír Roup, 31.05.2008
Umístění: Miletín, hřbitov, dřevěný kříž v JV koutu hřbitovní zdi
Nápis:
1866
Zde je pochováno 7 pruských vojáků
a 1 rakouský hulán
památce zdejších účastníků války
Poznámka:

- v r. 2008 zbudován na místě původního dřevěného kříže klasický a poměrně velký hrob se žulovou nápisovou deskou připevněnou na hrubě opracovaném pískovcovém kameni (zdroj: CEVH)
- na nově zbudovaném hrobu je i čitelný soupis jmen pohřbených


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5204-03617
Souřadnice: N50°24'13.45'' E15°41'18.16''
Pomník přidal: Radomír Roup
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Vasilij Kolotuškin Semjanov

Autor: Václav Vyskoč, 06.07.2021
Umístění: Miletín, Barákova, hřbitov
Nápis:
с - м
Коломушкин
Василий Семянов
рожа 1918 г.
погиб при исполнении служебных
обяванностеи 15.VI.1945 г.

VOJIN KOLOTUŠKIN VASILIJ SEMJANOV NAR 1918
ZAHYNUL PRI VYKONU SLUŽEBNICH POVINNOSTI
15.VI.1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5204-3600
Souřadnice: N50°24'14.06'' E15°41'15.25'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Václav Vyskoč

Hrob Jan Špůr

Autor: Václav Vyskoč, 06.07.2021
Umístění: Miletín, Barákova, hřbitov
Nápis:
LEGIONÁŘ
JAN ŠPŮR
ROLNÍK z VIDONĚ
*29.IX.1887
+ 9.VI.1932
Poznámka:

Bydliště:Vidoň okr. Hořice
Datum narození: 29.9.1887
Místo narození: Vidoň okr. Hořice
Datum a místo zařazení rakousko-uherské armády 3.3.1910
Datum a místo přihlášení do legií: 10.10.1917, Kurská gub.
Datum zařazení do jiné (další) legie: 10.10.1917
Konec v legiích: 21.11.1920
Zkratky armád, u kterých sloužil: LR
První útvar rakousko-uherské armády: 11.zem.p.pl.
Poslední útvar rakousko-uherské armády: 11.zem.p.pl.
První útvar v legiích: 7.stř.pl.
Poslední útvar v legiích: 7.stř.pl.
Zajetí:23.11.1914, Karpaty
(zdroj: http://www.vuapraha.cz)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°24'14.06'' E15°41'15.25'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Václav Vyskoč