Ostrožská Lhota

Pomník vojákům Rudé armády

Autor: Petr Radoch, 31.07.2011
Umístění: Ostrožská Lhota, u kostela
Nápis:
DÍK
OSVOBODITELŮM
1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7207-00845
Pomník přidal: Petr Radoch
Příprava dat: Vojtěch Stráník

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Petr Radoch, 31.07.2011
Umístění: Ostrožská Lhota, u kostela
Nápis:
ZBUDOVÁNO PAMÁTCE PADLÝCH,
OBĚTAVÝMI DÁRCI
OSTROŽSKO LHOTSKÝMI
V R. 1925.

KŘÁPEK FRANT. čís. 12
† 3./ 5. 1915.
DOMINIK TOMÁŠ čís. 27.
† 24./ 8. 1914.
LOPATA FRANT. čís 107.
† 13./ 7. 1916.
VANĚK JOSEF čís. 104.
† 9./ 6. 1916.
MALÍK FRANT. čís. 130.
† 18./ 9. 1914.
KOTAČKA FRANT. čís. 153.
† 12./ 10. 1914.
PAVLAS VÁCL. čís. 219.
† 27./ 10. 1914.
KRCHŇÁČEK JAN čís. 96.
† 18./ 11. 1914.
ŽAJDLÍK FRANT. čís. 132.
† 11./ 12. 1914.
ŽAJDLÍK FRANT. čís. 279.
1914.
KŘÁPEK FRANT. čís. 224.
† 5./ 3. 1915.
RADOCH ANTONÍN čís. 5.
† 2./ 5. 1915.
KRCHŇÁČEK MAR. čís. 298.
† 4./ 5. 1915.
PÁČ JAN čís. 79.
† 4./ 5. 1915
TURČIN JOSEF čís. 81.
† 10./ 5. 1915.
DOMINIK JOS. čís. 129.
† 18./ 6. 1915.
JURČEKA JOSEF čís. 142.
† 30./ 6. 1915.
ŽÁDNÍK KAREL čís. 70.
† 8./ 7. 1915.
TURČIN FRANT. čís. 15.
† 14./ 9. 1915.

MACH FRANT. čís. 108.
† 30./ 11. 1915.
HUDEČEK FRANT. čís. 241.
† 19./ 3. 1916.
SLÁDEK ANT. čís. 273.
† 10./ 6. 1916.
BAJGART FRANT. čís. 290.
† 4./ 7. 1916.
KOTAČKA TOM. čís. 199.
† 8./ 7. 1916.
BACHAN JAN čís. 7.
† 6./ 6. 1916.
DOMINIK JAN čís. 114.
† 1./ 2. 1917.
DOMINIK JOS. čís. 114.
† 5./ 4. 1917.
VLK JAN čís. 86.
† 20./ 8. 1917.
MALUŠ MAT. čís. 286.
† 24./ 9. 1917.
MACHALA JOS. čís. 89.
† 28./ 9. 1917.
MATUŠTÍK MART. čís. 92.
† 17./ 10. 1917.
PÁČ JAN čís. 255.
† 23./ 12. 1917.
ŽÁDNÍK FRANT. čís. 70.
† 5./ 6. 1918.
DOMINIK JOS. čís. 185.
† 11./ 6. 1918.
RADOCH JAN čís. 311.
† 23./ 6. 1918.
PÁČ JOSEF čís. 224.
† 19./ 8. 1918.
TURČIN FRANT. čís. 288.
† 27./ 9. 1918.
BACHAN KAREL čís. 239.
† 1./ 10. 1918.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7207-00892
Pomník přidal: Petr Radoch
Příprava dat: Vojtěch Stráník