Šumperk

Pamětní desky Obětem 1. světové války - místo je zrušené

Autor: archiv Mgr. Drahomír Polách, archiv
Umístění: Šumperk, Kozinova, pamětní desky byly osazeny na západní stěně kostela sv. Barbory
Nápis:
AULICH HANS, BARTEL FRIEDRICH, BAYER JOSEF, BISCHOF FERDINAND, BISCHOF KARL, BLUM OTTO, BRACHTEL GUSTAV, CHRIST EMIL, CHRIST OTTO, GABRIEL ROBERT, GROHS GUSTAV, GROLL ARTUR, GUTTMANN ROBERT, HALARMA BENEDIKT, HALLEGGER HERMANN, HALKE ERWIN, HANISCH LEOPOLD, HEINISCH EDUARD, KETTNER DAVID, KLENNER ERNST, KOBLISCHEK HEINRICH, KREJCI GUSTAV, KREMS HUBERT, KRISTEN FRANZ, KUSS ROBERT, LAHMER FRANZ, LANG ADOLF, LASS EDUARD, LUKESCH WENZEL, LUX GUSTAV, LUX ROMAN, MATZEK JOHANIN, MAYER ADOLF, MÜLLER ARNOLD, MÜLLSCHITZKY KARL, NADER HUGO, NIESSNER JOSEF, PECHAČEK FRANZ, PECHAČEK KARL, PELZ JOSEF, PRAUS MAXMILIÁN, PUMM VIKTOR, ROTTER EDUARD, RÖDER ALOIS, SANDMANN JOSEF, SIEGEL OTTO, SCHENK ALFRED, SCHIEBERLE IGNAZ, SCHINDELAR KARL, SCHINZEL ENGELBERT, SCHNORRER JULIUS, SCHRÖTTER ALOIS, STROBACH OTHMAR, TESCHICH ARNO, WAGNER HERMANN, WAGNER KARL, WALTER FRANZ, WEISER ALOIS, WOLF ALOIS, ZETTKE RUDOLF.
1915
BARTA JOSEF, BEDNARSCH FRANZ, BEIL LEOPOLD, BOXAN OTHMAR, BRAUNER FRANZ, BŘEZANSKY OSKAR, BRUCKMÜLLER ADOLF, DITTRICH EDUARD, DOKOUPIL JOHANN, ETMAYER FERDINAND, FUCHSIK OTTO, HAAGEN OSKAR, HALA FRANZ, HAMP LEOPOLD, JANKU RICHARD, JUNG ARNOLD, JURKA ANTON, KALISCH FRANZ, KIRSCHNER MORIZ, KNITSCHKE BENO, KOLB MAX, KÖRNER BRUNO, KRANNICH MAXMILIAN, KRATZER LEOPOLD, KRISCHKER RUDOLF, KULIL PETER, KUPETZ ROBERT DR., KÜFFEL EMIL, KWAPIL RUDOLF, LANG ADOLF, MARX JOHANN, MEIXNER JOSEF, MICHALEK HUGO, MILDNER HEINRICH, MINARSCH ANTON, MÜLLER AUGUST, NAGEL KARL, NEUMANN ROBERT, NIESSNER ENGELBERT, OPITZ RUDOLF, ORLET FRANZ, PATZELT LEOPOLD, PAUMGARTTEN EUGEN, PESCHL MAXIMILIAN, PEUKER WILHELM, PFEIFER ROBERT, RÖDER JOSEF, RÖTTIG STEFAN, SIMON PETER, SÜSS OTTO, SCHICH JOHANN, SCHMIDT ADOLF, SCHMIEDT JOSEF, SCHÖN FRANZ, SCHULZ ALFRED, SCHULZ MORIZ, SCHWAN JOSEF, STEINER FRANZ, URBAN FRANZ, WACHUTKA ERNST, WAGNER FRANZ, WAGNER RICHARD, WANKE HEINRICH, WASCHKE ALFRED, WEBER JOSEF, WEIS JOSEF, WENZEL MAX, ZACPALL RUDOLF, ZAJIČEK FRANZ, ZILLICH RUDOLF.
1916
ALLERHAND ARNOLD, ARNDT JOHANN, BIENER FRANZ, BILEK RUDOLF, BITT KARL, BITTNER EDUARD, DANEK JOHANN, FRANZL OTTO, GLIER JOHANN, GÖTTINGER AUGUST, HANNIG ROBERT, HATWIG KARL, HAUK FRANZ, HEINISCH MAXIMILIAN, HEISLER FRANZ, HERMANN EDUARD, KLAR KARL, KLEIN FRANZ, KNOBLAUCH KARL, KOPP KARL, KRIESCH JOSEF, RUMMEY ADOLF, LANGER ANTON, LANGER JOHANN, MATIS EDUARD, MATZEK ALOIS, POHL JOSEF, POLAK FRANZ, PRAUS FRANZ, RENDA JOSEF, RUTAR LEOPOLD, RYVOLA RUDOLF, SANDMANN FRANZ, SCHMIDT RUDOLF, SCHRODT JOSEF, SCHUCH GUSTAV, SCHWARZER ANTON, STEINER FRANZ, VOLK EMIL, WEIS ERNST, WOLF RUDOLF, ZILLICH OTTO
1917
BRACHTL ERNST, DWORSCHAK FRANZ, FELIX RUDOLF, FISCHER JOSEF, FLANDORFER KARL, FRANK ANTON, FRÖMEL FRANZ, FUHRMANN GUSTAV, GLIER KARL, HERMANN KARL, HOFER KARL, HÖCHSMANN KARL, KATZENSTEINER FRITZ, KLIWAR RAIMUND, KOBLISCHEK ALOIS, KÖNIG GUSTAV, KRIST JOHANN, KUNZ FRANZ, MATZ JULIUS, MENZEL EDUARD, MINAŘ FRANZ, POHL KARL, PRADEL FRANZ, SCHAFFER RUDOLF, SCHIEBERLE FRANZ, SCHILLER JULIUS, SCHOBELLA FRANZ, SCHÖN FRANZ, SCHUBERT FRANZ, SCHUSTA HERMANN, WOLF JOHANN, RÖSNER LEOPOLD.
1918
BLUMEL GUSTAV, BERBALG FRANZ, BITTL EDGAR, BITTNER FRANZ, CERHAU JOSEF, DEMEL ERHARD, EHRLICH FERDINAND, ELIS ERICH, FELIX FRANZ, HANISCH RUDOLF, HARTIG JOSEF, HASELBACH RUDOLF, HEGER KARL, HELLEBRAND RICHARD, HERTL ALOIS, HRDINA FRANZ, KOUBEK WENZEL, KÖHLER JOSEF, KRÄTSCHMER OTTO, KROBOT KARL, KRÖNES RUDOLF, KURZ JOSEF, KÜTTNER JOHANN, MARSCHAL EDUARD, MINAŘ JOSEF, MÜLLER EDUARD, PAWLA WENO, PIETRZKIEWICZ KARL, PIRKL HERMANN, POLEDNITSCHEK KARL, PUDIL OTTO, RASCH GUSTAV, REICHL ALOIS, REINSCHMIED JOHANN, RYVOLA JOHANN, SEIDEL ALBERT, SPEIL – OSTHEIM HUGO, SCHENK BRUNO, SCHINDLER LEOPOLD, SCHMEISER RUDOLF, SCHMIDT JOSEF, SCHÖBEL RUDOLF, SCHÖN ALOIS, SCHREIBER KARL, SCHRÖTTER ALFRED, SCHUBERT ADOLF, TANNERT ROBERT, VÖTH FRANZ, WANKE ALOIS, WANKE MAX, WATZLAWEK EDUARD, WEISER FRITZ, WINKLER EMIL, ZAJIČEK AMBROS, ZILLICH DONATO, BLATT ALEXANDER, KOPP JOHANN, MISZKO ALBERT, SENGER RUDOLF, WEBER FRANZ, HEINZEL JOHANN, GLIER FRANZ, KÜTTNER JOHANN, MÜLLER ADOLF, SCHUCH HEINRICH, STRASSER FRANZ, WEINELT MAX.

(na rámu vpravo dole)
ENTWURF ARCHITEKT GEORG BERGER WIEN, XIII. – M. – SCHÖNBERG AUSFÜHRUNG STEINMETZMEISTER V. KUSCHE MÄHR. – SCHÖNBERG

(na rámu dole)
DIE HEIMAT IHREN TOTEN HELDENSÖHNEN BEDECKT MIT LORBEER UND BETAUT MIT TRÄNEN!
O. KERNSTOCK.
Poznámka:

O zřízení pamětní desky uvažovalo vedení města již od roku 1914 na zasedání obecního zastupitelstva 20. listopadu. Jména padlých měla být vyryta zlatým písmem na pamětní desku, která měla být umístěna na vhodné stěně radnice, případně na pomníku, který měl být postaven v rohu zahrady Kulichovy vily na Chiariho náměstí. Jednání o tom probíhala ještě v první polovině roku 1915. Záměr se se vší pravděpodobností neuskutečnil – asi kvůli možným demoralizujícím účinkům.
Pamětní desky byly odhaleny 30. září 1923. Návrh pamětních desek zpracoval architekt Georg Berger, práce provedl šumperský kamenický mistr Viktor Kusche.
Dopoledne se konaly slavnostní bohoslužby ve všech šumperských kostelích (katolickém, evangelickém a starokatolickém), a také v židovské synagoze. Hlavním řečníkem slavnosti byl starosta města a předseda okrašlovacího spolku Wiltschke, který přivítal hosty, mj. i z Vídně. Hrála městská kapela, zpíval Mužský pěvecký sbor a Dámský chór.
Desky byly odstraněny a s největší pravděpodobností zničeny. Na deskách bylo 274 jmen obětí.
Prameny a literatura:
Státní okresní archiv Šumperk: AM Šumperka. i. č. 1359, kart. 529; Osobní fond Franze Harrera, i. č. 206, kart. č. 19.
Nordmährische Grenzbote 26., 28. a 30.9.; 3. a 7. (zde podrobný popis slavnostního odhalení).10.1923.
Benda, J.: Vojsko, ozbrojená střetnutí a války v historii Šumperka. Šumperk 2003, s. 54.
Benda, J., Lešenář, B., Blažek, A.: Památníky obětem první a druhé světové války 1914-1918, 1939-1945 na Šumpersku, Zábřežsku a Mohelnicku. Šumperk 2007, s. 19-21.
Informace poskytl historik města Šumperk Mgr. Drahomír Polách


Pomník přidal: Mgr. Drahomír Polách
Příprava dat: Roman Ujfaluši

Hrob obětí Rakousko – Pruské války - místo je zrušené

Autor: Marek Skýpala, 30.05.2014
Umístění: Šumperk, Kozinova, zrušený hřbitov v dnešním parku u kostela sv.Barbory
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Těsně vedle západní zdi kostela sv. Barbory byli pohřbeni do společného hrobu 1 rakouský a 3 pruští vojáci. Rakouský voják Andreas Lissak (+ 4.7. na pravé neštovice, 24 let), původem z Domialy (Demjata?), okres Prešov, příslušník pěšího pluku, 15. schmerlingovy setniny. Pruští vojáci zemřeli na choleru: Augustin Knapler (+ 6.8., 28 let), svobodník 3. pruského hornoslezského pěšího pluku z Kretzen(?) okres Leobschitz (dnes Glubczyce) v Prusku, Gottfried Findler (13.8., 26 let), voják vozatajstva 4. praporu, 1. setniny, 1. hornoslezského pěšího pluku a Jakob Muschul (+ 17.8., 23 let), voják 1. pěšího pluku, 11. setniny, z Panischanitz(?), okres Opole v Prusku.
Časové a autorské určení:
4. července až 17. srpna 1866.
Zdroj: Evidence VH MO ČR


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7111-29810
Souřadnice: N49°58'3.54'' E16°58'32.04''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Alois Rotter - místo je zrušené

Autor: Marek Skýpala, 30.05.2014
Umístění: Šumperk, Kozinova, zrušený hřbitov v dnešním parku u kostela sv.Barbory
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

V prostoru dnešního parku asi 45 metrů severně od závěru kostela sv. Barbory byl pohřben rakouský voják Alois Rotter (+13.10. 26 let), 30. polní myslivecký prapor.
Časové a autorské určení: 13. října 1866.
Zdroj: Evidence VH MO ČR


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7111-29808
Souřadnice: N49°58'4.14'' E16°58'31.74''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Johann Ludwig - místo je zrušené

Autor: Marek Skýpala, 30.05.2014
Umístění: Šumperk, Kozinova, zrušený hřbitov v dnešním parku u kostela sv.Barbory
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

V prostoru dnešního parku, vpravo před vstupem do kostela sv. Barbory, v těsné blízkosti Kozinovy ulice, byl pohřben pruský voják Johann Ludwig (+ 2.9., 26 let) voják 38 ?? pluku z Branitz, kraj Leobschitz (dnes Glubczyce) v Prusku.
Časové a autorské určení: 2. září 1866.
Zdroj: Evidence VH MO ČR


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7111-29809
Souřadnice: N49°58'2.34'' E16°58'32.46''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hroby obětí napoleonských válek - místo je zrušené

Autor: Marek Skýpala, 30.05.2014
Umístění: Šumperk, Kozinova, zrušený hřbitov v dnešním parku u kostela sv.Barbory
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Někde v prostoru dnešního parku bylo pohřbeno v období od začátku ledna do konce března 1814 42 francouzských zajatců a 7 rakouských vojáků. Francouzi: Vandeline Etiene (+ 4.1.), 67. nebo 81 pěší pluk (p. p.); Dohlmar Jean (+ 8.1.), 81. p. p.; Monor Joseph (+ 8.1.), 81. p. p.; neznámý (+ 8.1.); Berault Jean (+ 9.1.), 81. p. p.; Chauvin Pierre (+ 10.1.), 64. p. p.; Bowely Louis (+ 16.1.), střelec 54. p. p.; Sousel Pierre (+ 18.1.), střelec 81. p. p.; Lamadon Blais (+19.1.), střelec 81. p. p.; Quirault Claude (+ 22.1.), střelec 64. p. p.; Berger Louis Jean (+ 25.1.), střelec 81. p. p.; Coly Jean (+ 25.1.), střelec 81. p. p.; Charrier Francois (+ 26. 1.), střelec 64. p. p.; Manierble Francois (+ 1.2.), střelec ? p. p.; Dufaut Jean (+ 1.2.), střelec 64 p. p.; Lahen Jean (+ 4.2.), střelec 81. p. p.; Gerberau Joseph (+ 4.2.), střelec 81. p. p.; Boux Jean (+ 4.2.), trubač?, desátník ? p. p.; Coustel JeMarie (+ 4.2.), střelec 64. p. p.; Feurnet Sei Jaeques (+ 4.2.), střelec 64. p. p.; Boiron Joseph (+ 5.2.), střelec 81. p. p.; Buttet Pierre (+ 7.2.), střelec 81. p. p.; Cessier Maere (+ 7.2.), střelec 81. p. p.; Giron Claude (+ 7.2.), střelec 81. p. p.; Ravel Pierre (+ 8.2.), střelec 58. p. p.; Gouty Francois (+ 10.2.), 81. p. p.; Vallet Louis (+ 13.2.), 81. p. p.; Razon Jean (+ 13.2.), desátník ? p. p.; Roche Jean (+ 14.2.), střelec 81. p. p.; Bourlot Claude (+ 14.2.), střelec 81. p. p.; Ray Paul (+ 15.2.), desátník 81. p. p.; Pourlet Peter? Claude (+ 17.2.), desátník 64. p. p.; Laval David (+ 18.2.), střelec 54. p. p.; Valin Francois (+ 18.2.), střelec 81. p. p.; Courossier Joseph (+ 22.2.), střelec 58. p. p.; Sommervial Antoine (+ 22.2.), střelec 81. p. p.; Buelle Joseph (+ 23.2.), střelec 64. p. p.; Limonau Jean (+ 26.2.), střelec 81. p. p.; Lefaulon Ondre (+ 26.2.), 64. p. p.; Mary Alexandre (+ 28.2.), střelec 54. p. p.; Mailland Antoine (+ 1.3.), střelec 81. p. p.; Chambon Francois (+ 3.3.), střelec 64. p. p. Rakouští vojáci: Richter Valentin (+ 24.1., 24 let), domobranec bataliónu Josefa Colloreda; Raska Ignatz (+ 28.1.), domobranec a vojáci 2. oddílu bataliónu domobrany, 57. pěšího pluku Josefa Colloreda: Janowka Wenzel Simon (+ 5.2.), Veith Johann (+ 7.2.), Susenka Josef (+18.2.), Leveda Johann Anton (+ 26.2.) a Lebenau Anton (+ 28.3., 25 let).
Časové a autorské určení: 6. ledna až 30. března 1814.
Zdroj: Evidence VH MO ČR


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7111-29811
Souřadnice: N49°58'3.50'' E16°58'31.04''
Pomník přidal: Marek Skýpala