Poříčany

Hořanská, Kounická

Hrob Václav Valenta

Autor: Marek Skýpala, 23.12.2012
Umístění: Poříčany, Hořanská, hřbitov
Nápis:
VÁCLAV VALENTA PODPLUK. KVV. ZEMŘ. 25.8.1958 VE STÁŘÍ 63 L.
Poznámka:

Valenta Václav, nar. 28.8.1895, Poříčany okr. Český Brod. V RU armádě sloužil u 10. zeměbraneckého pěšího pluku jako kadet. Zajat 7.7.1916, Ivanovka. Do čs legií v Rusku se přihlásil 13.2.1917, Borispol. Zařazen 1.9.1917 k 7. strážnímu praporu. Poslední hodnost v legiích kapitán. Další data chybí.
(zdroj http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )


Souřadnice: N50°6'11.3'' E14°55'37.6'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Marek Skýpala
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Jaroslav Zajíc

Autor: Petr Švec, 14.12.2017
Umístění: Poříčany, Hořanská, hřbitov
Nápis:
RODINA
ZAJÍCOVA
Poznámka:

hrob četníka Jaroslava Zajíce, který se stal obětí náletu hloubkařů 18. dubna 1945 u Mstětic.


Souřadnice: N50°6'11.41'' E14°55'37.09'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Filip Vojtášek

Hrob Alois Vlasák

Autor: Marek Skýpala, 03.07.2018
Umístění: Poříčany, Hořanská, hřbitov
Nápis:
MUDr. ALOIS VLASÁK
* 6. II. 1884 - 1. VIII. 1948
Poznámka:

Doktor Vlasák, praktický lékař z Poříčan byl členem české dobrovolnické nemocnice, která byla v době Balkánských válek (1912-1913) vyslána do Cetinje v Černé hoře a která zde ošetřovala vojáky.
(zdroj: Severa Jan: Působení českých lékařských dobrovolníků v balkánských válkách 1912-1913, jeho důsledky a vlivy na vývoj balkánské zdravotní péče. Bakalářská práce FS UK 2014.)


Souřadnice: N50°6'11.97'' E14°55'36.54''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Václav Bašus a Josef Minařík

Autor: Marek Skýpala, 03.07.2018
Umístění: Poříčany, Hořanská, hřbitov
Nápis:
VÁCLAV BAŠUS
vrchní resp. fin. stráže v.v.
* 22.1.1893 + 18.11.1944

JOSEF MINAŘÍK
* 18.2.1899 + 17.6.1966
Poznámka:

Václav Bašus se narodil ve Velence v tehdejším okrese Český Brod. Po měšťance pracoval jako dělník. Zajat byl jako vojín c.k. 36. pěšího pluku dne 19.12.1914 u Janiny. Do čs. vojska se přihlásil dne 23.6.1917 v Berestokově a byl zařazen k 5. střeleckému pluku (čs. legií). Službu v legiích formálně ukončil dne 15.6.1920 v hodnosti desátníka, pokračoval však ve službě v čs. armádě.
(zdroj: databáze VÚA)
Podle neúplných záznamů byl v roce 1918 vojákem čs. legií nebo čs. domobraneckých praporů v Itálii i Josef Minařík.
(zdroj: databáze VÚA)


Souřadnice: N50°6'11.67'' E14°55'38.23''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Josef Urban

Autor: Marek Skýpala, 03.07.2018
Umístění: Poříčany, Hořanská, hřbitov
Nápis:
JOSEF URBAN
mistr truhlářský,
zemřel jako vojín 19. června 1916
v Praze,
ve věku 38 let.

Souřadnice: N50°6'11.62'' E14°55'38.73''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Antonín Duchan

Autor: Marek Skýpala, 03.07.2018
Umístění: Poříčany, Hořanská, hřbitov
Nápis:
SYN ANTONÍN DUCHAN
* 14. VIII. 1895 - 15. V. 1947
Poznámka:

Jedná se o Antonína Duchana, který se dle vojenských záznamů narodil dne 14.6.1895 v Poříčanech. Po obecné škole pracoval jako dělník. Zajat byl jako vojín c.k. 36. pěšího pluku dne 27.5.1915 u Sieniawy. Do čs. vojska se přihlásil dne 26.1.1917 v Žitomiru a v říjnu téhož roku byl zařazen k 1. záložnímu praporu (ruských legií). Demobilizován byl dne 19.1.1921 jako vojín 9. střeleckého pluku.
(zdroj: databáze VÚA)


Souřadnice: N50°6'11.27'' E14°55'38.58''
Pomník přidal: Marek Skýpala
Doplnění informací: Arno Glaser

Hrob Josef Fuks

Autor: Marek Skýpala, 03.07.2018
Umístění: Poříčany, Hořanská, hřbitov
Nápis:
JOSEF FUKS
* 10.5.1887 + 12.12.1956
Poznámka:

Josef Fuks se narodil v Poříčanech. Po obecné škole pracoval jako železniční zřízenec. Zajat byl jako vojín c.k. 36. pěšího pluku dne 27.5.1915 u Sieniawy. Do čs. vojska se přihlásil v lednu 1916, ale až v říjnu 1917 byl zařazen k záložnímu praporu (ruských legií). Demobilizován byl dne 30.7.1920 jako vojín 2. střeleckého pluku.
(zdroj: databáze VÚA)


Souřadnice: N50°6'10.89'' E14°55'38.32''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Jan Kopecký

Autor: Marek Skýpala, 03.07.2018
Umístění: Poříčany, Hořanská, hřbitov
Nápis:
JAN KOPECKÝ
VRCHNÍ RESPICIENT FINANČNÍ STRÁŽE
* 9.5.1893 - + 13.8.1969
Poznámka:

Jan Kopecký se narodil v Poříčanech. Po obecné škole pracoval jako kovář. Službu v c.k. armádě zahájil u 4. dělostřeleckého pluku, ale zajat byl jako vojín 12. zeměbraneckého pěšího pluku dne 5.7.1916 na ruské frontě. Do čs. vojska se přihlásil dne 16.12.1916. Dne 28.6.1917 byl zařazen k záložnímu praporu (ruských legií). Byl přesunut s transportem do Francie, kde byl dne 7.3.1918 zařazen k 21. pěšímu pluku (francouzských legií). Demobilizován byl dne 13.8.1920 v hodnosti četaře.
(zdroj: databáze VÚA)


Souřadnice: N50°6'10.56'' E14°55'38.61''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Martin Brynych, 06.03.2003
Umístění: Poříčany, Kounická, naproti sokolovně
Nápis:
OBĚTEM ZA SVOBODU – VDĚČNÍ OSVOBOZENÍ

JOSEF URBAN, MATĚJ URBAN, JAN VACEK, VOJTĚCH VACEK, JOSEF VAŘEČKA, JOSEF ZÁHORA, JAROSL. HRABA, JAROSL. JONÁK, JOSEF KOPECKÝ, JOSEF NOVÁK, ALOIS POSPÍŠIL, ANT. RŮŽIČKA, FRANT. BRAUNŠTEJN, FRANT. BUBENÍK, FRANT. ČERVINKA, VÁCL. DENEMARK, MATĚJ HLADÍK, ANT. SAHULA, JOSEF SKŘIVÁNEK, JOSEF SKŘIVÁNEK, OTOKAR ŠVARC

(na středním panelu)
Jan Forejt legionář I. svět. války
*21.1.1897 +16.4.1945 v Ebrachu

Oběti II. světové války
Emil a Hermína Wienerovi, Julie a Hedvika Sahulovi

Odhalen 28.10.1921
Poznámka:

Forejt Jan Nikolaj, nar. 21.1.1897, Poříčany. V RU armádě sloužil u 21. pěšího pluku resp. 49. pěšího pluku jako vojín. Zajat 6.3.1916, Kolky. Do ČS legií v Rusku se přihlásil v Darnici, zařazen 15.5.1916 jako vojín k 3. střeleckému pluku. Demobilizován 18.1.1921 jako desátník.
(zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2106-01943
Pomník přidal: Martin Brynych
Doplnění informací: Ing. František Jedlička