Psáry

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Milan Lašťovka, 20.09.2014
Umístění: Psáry, pomník v první zatáčce na kraji lesa na silnici č. 105 směr Radlík
Nápis:
ZDE PADL 7.4.1945
ZA NAŠE OSVOBO-
ZENÍ SOVĚTSKÝ
PARAŠUTISTA
KARLIK
NEZAPOMENEME

POLÁK
PAWEL ZUJKIEWICZ
Poznámka:

Jedná se Pavla Zujkeviče (objevují se i varianty Zuikewicz či Zujkiewicz), který byl členem výsadku, po válce v literatuře nazývaného, Suliga.
Ukrýval se s vysílačkou v Psárech u ing. Phillipa a také odtud vysílal. Když byl obklíčen vojáky SS a hrozilo mu zajetí, spáchal 7. 4. 1945 sebevraždu.
Na pomníčku je nesprávně uveden jako Polák a jeho jméno je psáno jakoby polsky Zujkiewicz.
(zdroj: Pavel Šmejkal)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2105-26367
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Pavel Šmejkal