Osek

Pamětní deska Vasil Hopko

Autor: Wenda Wolf, 15.02.2020
Umístění: Osek, Rooseveltova, areál kláštera
Nápis:
V TOMTO KLÁŠTEŘE
ŽIL V INTERNACI
V LETECH 1964 - 1968
BLAŽENÝ BISKUP - MUČEDNÍK
ThDr. VASIL HOPKO
řecko-katolický pomocný biskup prešovský
*1904 Hrabské u Bardejova
+1976 Prešov
14.9.2003 v Bratislavě blahořečen
papežem Janem Pavlem II.

IN DIESEM KLOSTER
LEBTE IM INTERNIERUNGSLAGER
IN DEN JAHREN 1964 - 1968
DER SELIGE MARTYRER BISCHOF
ThDr. VASIL HOPKO
*1904 Hrabské bei Bardejov
+1976 Prešov
14.3.2003 in Bratislava Seligsprechung
vom Pabst Johennes Paul II.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°37'14.39'' E13°41'38.94'' (poloha kláštera)
Pomník přidal: Milan Lastovka