Velichovky

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Ing. Karel Pachovský, 29.04.2008
Umístění: Velichovky, poblíž obecního úřadu
Nápis:
PRAVDA VÍTĚZÍ

PADLÝM SPOLUOBČANŮM 1914 - 1918
František Balda . Antonín Míl . Florián Šubrt
Bohumil Halbych . František Pavel . Jan Šubrt
Josef Hejna . Václav Pavel . Rudolf Švasta
Josef Prejs . Bohuslav Voltr

PADLÝM SPOLUOBČANŮM 1939 - 1945
Josef Schejbal . Adolf Klos
Poznámka:

Žulový památník se jmény obětí 1. a 2. světové války stojí uvnitř obce poblíž konečné zastávky autobusů. Je citlivě umístěn mezi dvěma lípami na prostranství obklopeném živým plotem. Ve vrcholu pomníku je umístěn bronzový sokol, níže byla plaketa s poprsím presidenta T. G. Masaryka s datem vyhlášení samostatnosti a heslem "Pravda vítězí". Plaketa byla za protektorátu odstraněna. O něco níže je upevněna kovová destička se jmény obětí 1. a 2. světové války. Pomník navrhl a realizoval K. Hilse z Hradce Králové. Byl odhalen v neděli odpoledne 14. srpna 1927.
Na pomníku je zavěšen malý prosklený rámeček s novinovým výstřižkem o T. G. Masarykovi.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5206-04291
Souřadnice: N50°21'17.03'' E15°47'48.06''
Pomník přidal: Ing. Karel Pachovský

Pomník vojákům Americké armády

Autor: Ing. Karel Pachovský, 29.04.2008
Umístění: Velichovky, u Masarykova lázeňského domu
Nápis:
8.5.1945 DOSÁHLA
VELICHOVKY
23rd Sq 16th Arm Div 3rd US ARMY

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°21'19.07'' E15°50'48.09''
Pomník přidal: Ing. Karel Pachovský