Poděbrady

Pomník Karel Hampl

Autor: Adam Vykydal, 06.02.2011
Umístění: Poděbrady, náměstí 5. května, park
Nápis:
ZDE ZPEČETIL KRVÍ
SVŮJ JUNÁCKÝ SLIB
KAREL HAMPL
DNE 9.V.1945
Poznámka:

Město již oslavovalo a vítalo sovětské vojáky, kteří tudy projížděli směrem na Prahu. Z jiného směru však přijížděla kolna pěti vozů a první z nich bylo označeno bílými vlajkami. Jednalo se o jednotku asi 30 ozbrojených Němců, kteří nerespektovali konec války. Okamžitě se dala dohromady vojenská jednotka složená z hasičů, příslušníků partyzánské skupiny „Jarda“ a dalších mužů, kteří měli zbraně, aby prchající Němce zadržela. Nastalo pronásledování aut v ulicích a na několika místech došlo k přestřelkám. Do honičky zasáhlo i jedno z právě projíždějících aut Rudé armády. Odbočilo z hlavní ulice a v krátké době německé posádky zneškodnilo.
Jedno z německých aut však již odbočilo z Riegrova náměstí na dnešní náměstí 5. května. V ohybu do Havlíčkovy ulice, kde při snaze toto auto zadržet, byl hlídkující Karel Hampl zasažen německou kulkou a padl k zemi a byl na místě mrtev.
Tehdejší předseda revolučního národního výboru doc. Ladislav Filip nechal tělo Karla Hampla převézt do márnice na hřbitově v Kluku. Slavný pohřeb, vypravený na náklady města, se konal za velké účasti obyvatel Poděbrad 13. května. Rakev s ostatky byla vystavena na katafalku v místě, kde padl. Ostatky byly uloženy do hrobu na poděbradském hřbitově.
Tuto událost dnes připomíná památníček na okraji parku, který odhalili místní junáci.
Nesmíme zapomínat ani na odvážné občany, kteří se rozhodli bránit prchajícím Němcům v útěku, pan Nezavdal, Tauc, Trajhan, Bašta a další.
V rámci oslav ukončení druhé světové války vedení města položením květin na hřbitově v Kluku uctilo památku bojovníků a padlých hrdinů.
(zdroj: p. Hrabětová, archiv Junáku)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2119-03270
Pomník přidal: Adam Vykydal
Doplnění informací: Milan Lašťovka