Poděbrady

Pamětní deska Obětem 2. světové války a komunistického režimu

Autor: Ing. František Jedlička, 10.01.2019
Umístění: Poděbrady, Tyršova 26/9, budova sokolovny, vchod ze dvora
Nápis:
SOKOL

MY ŽIVÍ NEZAPOMÍNÁME
NA PŘÍSLUŠNÍKY
PODĚBRADSKÉHO SOKOLA
KTEŘÍ SE STALI OBĚTÍ
2. SVĚTOVÉ VÁLKY,
NACISTICKÉ PERZEKUCE ČI
KOMUNISTICKÉ PERZEKUCE
V LETECH 1939 – 1989

8.5.95 výbor sokola

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Obětem 1. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 10.01.2019
Umístění: Poděbrady, Tyršova 26/9, budova sokolovny, u ulice
Nápis:
NA TRVALOU PAMĚŤ PADLÝCH BRATŘÍ 1914-18.
STARÝ KAREL, BAJTLER VÁCLAV, BEZUCHA FRANT., FIALA KAREL, HEŘMANOVSKÝ K., LOUDA JOSEF, PÁCAL FRANT., PETRÁSEK BOH., RÁKOSNÍK ALOIS, KIRCHNER ANT.
MARŠON VÁCLAV, ROHLÍČEK FRANT., ŠAFRÁNEK ED., ZLÁMANÝ EMIL, HELLICH JAR., JENÍK FRANT., KRUPIČKA JAN, POPPER EVŽEN, SOMMER FR.
SOKOL V PODĚBRADECH 24.7.1927

ZVEDÁME RUCE SVÉ
A PŘI DRAHÉ PAMÁTCE PŘEDKŮ PŘED
OČIMA VZKŘÍŠENÉHO NÁRODA A NAD
HROBY PADLÝCH V MOHUTNÉM SOUZVU-
KU DUŠÍ SVÝCH LIBUJEME DNES A PRO
VŠECHNU B UDOUCNOST:
ZŮSTANEME KDE JSME STA-
NULI! VĚRNI V PRÁCI, VĚRNI V ZTRPENÍ,
VĚRNI AŽ DO HROBU! VYTRVÁME DOKUD
NEZVÍTĚZÍME! VYTRVÁME AŽ POZDRA-
VÍME SAMOSTATNOST SVÉHO NÁRODA!
ZDRÁV BUĎ NÁRODE ČESKOSLOVENSKÝ!
ZŮSTÁVEJ RATOLESTÍ ROSTOUCÍ PŘI-
JDIŽ TVŮJ ČAS:
ROSTIŽ A VZKVÉTEJ SVOBODNÝ
VE VLASTECH SVÝCH A VE VELKÉ BRA-
TRSKÉ RODINĚ NÁRODŮ SVĚTA PRO ŠTĚ-
STÍ SVOJE I PRO BLAHO PŘÍŠTÍHO OSVO-
BOZENÍ LIDSTVA!
12. DUBEN 1918.
1918 1928
Poznámka:

(deska č. 9)
Sokolovna
Původní budova z roku 1896 přestavěna v roce 1927
podle plánů pražského architekta Františka Krásného.
Poděbradský Sokol založen v roce 1863.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička