Poděbrady

Pomník Ondřej Chebďovský

Autor: Ing. František Jedlička, 08.01.2019
Umístění: Poděbrady, Pražská, park Esperanto, u dřevěné zvoničky
Nápis:
PAMÁTCE
PODĚBRADSKÉHO EXULANTA
ONDŘEJE CHEBĎOVKÉHO
UTRACENÉHO L. P. 1622
V HRADCI KRÁLOVÉ
Poznámka:

…ve výpovědi Ondřeje Chebďovského z Poděbrad, jenž byl v r. 1622 v Hradci Králové vyslýchán a popraven jako nepřátelký zvěd a zároveň zběh z císařské armády…)
(zdroj: Česká města a jejich správa za třicetileté války: Zemský a lokální kontext)
…Ondřej Chebďovský, student a mládenec pobožný. Toho zajisté když se z své vlasti Poděbrad do Kladska k hraběti z Turnu, pánu svému, u něhož na ten čas v službě byl, navracoval, v Dobrušce jali a v Hradci na kůl dali, před lidem mluvíce, že zrádcem byl, ačkoli nic při něm krom některých listů od přátel k přátelům nenalezli, ani žádným mučením na něm nic vymučiti nemohli. Stalo se léta 1622.
(zdroj: http://texty.citanka.cz/komensky/perz2-103.html#R195 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička