Poděbrady

Pomník Obětem povstání kutnohorských havířů

Autor: Ing. František Jedlička, 09.01.2019
Umístění: Poděbrady, Na Zámostí 57, Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Havířský kostelíček).
Nápis:
(nad vchodem)
Léta Páně 1496 pozdvihnimže se někteří z havířů kutnohorských
proti svým starším pro křivdu činěnou jim při rudách, byli křivě obžalováni u
krále Vladislava, tři na Křivoklátě a deset jich v Poděbradech uvězněno. Téhož roku
byli k smrti mečem odsouzeni a ten pátek po sv. Vavřinci L. P. 1496 na tom-
to místě, kde tento chrám Páně Nanebevzetí Panny Marie stojí, odpraveni.

(vlevo a vpravo)
R. 1896
Chrám tento opraven a
průčelí nově zřízeno.

Nákladem
spolku pro úpravu jeho
a příznivců.

(na dveřích)
Nákladem Jana Hellicha – Starosty Města Poděbrad
Zřízeno L. P. 1896.
Poznámka:

Za mostem bývalo ve středověku popraviště. Havířský kostelíček Nanebevzetí Panny Marie z roku 1516 připomíná popravu deseti vůdců velkého povstání kutnohorských havířů, ke které došlo 4. srpna 1496. Smutná událost zůstala nadlouho v paměti lidu a když v 17. století vytryskl poblíž silný pramen červeně zbarvené železité vody, lidé věřili, že je to voda zázračná – krev nevinných havířů.
Kromě pověsti o „zázračné vodě“ se k těmto místům vztahují ještě další pověsti, mimo jiné o dubu nad popravištěm, který pak nesl různě znetvořené žaludy. Lidé je sbírali, upravovali do podoby talismanů a věřili, že ochrání jejich zdraví.
(zdroj: informační tabule poblíž kostela)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička