Praha 22

Pamětní dub Obětem holokaustu

Autor: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., 31.12.2006
Umístění: Praha 22, U Židovského hřbitova, Uhříněves, židovský hřbitov
Nápis:
QUERCUS ROBUR
"ENGLISH OAK"

PLANTED BY FINCHLEY REFORM SYNAGOGUE
23-10-2000
IN REMEMBRANCE
OF THE PEOPLE OH UHRINEVES
WHO PERISHED DURING THE HOLOCAUST

QUERCUS ROBUR
"ANGLICKÝ DUB"

ZASADILI ČLENOVÉ REFORMNÍ
SYNAGOGY VE FINCHLEY
23.10.2000
NA PAMÁTKU OBYVATEL UHŘÍNĚVSI,
KTEŘÍ ZAHYNULI
V OBDOBÍ HOLOCAUSTU

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°02'23.2'' E14°35'59.7''
Pomník přidal: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.