Praha 22

Břízova, Husovo náměstí, K Hájku, K Lipanům, K Říčanům, K Sokolovně, Květnového povstání, Lidického, Mírová, Nové náměstí, Přátelství, U Židovského hřbitova

Hrob Antonín Plavý

  • + o skupině VPM (P-22, Uhříněves, hřbitov)
Autor: Marek Skýpala, 15.12.2017
Umístění: Praha 22, Přátelství, hřbitov Uhříněves
Nápis:
ANTONÍN PLAVÝ
*7.2.1891 +20.5.1974
Poznámka:

Antonín Plavý se narodil v Uhříněvsi. Po obecné a pokračovací škole pracoval jako krejčí. Zajat byl jako vojín c.k. 28. pěšího pluku. Do čs. vojska se přihlásil dne 15.6.1918. V září 1918 byl zařazen k 1. nemocnici (ruských legií). Do ČSR se vrátil se stejným útvarem a byl demobilizován dne 20.9.1920 v hodnosti desátníka.
Zdroj: Databáze VÚA


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°1'41.33'' E14°37'1.09''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Anna Hlaváčková

  • + o skupině VPM (P-22, Uhříněves, hřbitov)
Autor: Marek Skýpala, 15.12.2017
Umístění: Praha 22, Přátelství, hřbitov Uhříněves
Nápis:
ANNA HLAVÁČKOVÁ * 17.X.1904 +25.IV.1945
STALA SE OBĚTÍ LETECKÉHO ÚTOKU
Poznámka:

Zahynula při útoku "hloubkařů" na kolonu německých uprchlíků 25.4.1945 na náměstí Protifašistických bojovníků (dnešní název) v Uhříněvsi.
Více informací: https://hloubkari.wordpress.com/2006/08/16/377462-narodni-hoste-tercem-hloubkaru-v-praze-uhrinevsi/


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°1'40.77'' E14°37'1.06''
Pomník přidal: Marek Skýpala
Doplnění informací: Vladimír Štrupl

Hrob František Kadoch

Autor: Marek Skýpala, 01.03.2018
Umístění: Praha 22, Přátelství, hřbitov Uhříněves
Nápis:
FRANTIŠEK KADOCH
*15.12.1892 +20.11.1950
Poznámka:

František Kadoch se narodil v Počepicích u Sedlčan, ale před válkou bydlel též v Liběnicích, Zvěstovicích. Pracoval jako kočí. Zajat byl dne 21.11.1914 jako vojín c.k. 102. pěšího pluku u Lazarevace. Do čs. vojska se přihlásil dne 24.2.1918 a nastoupil jako vojín k 21. pěšímu pluku (francouzských legií). Demobilizován byl dne 25.5.1920 jako desátník 22. pěšího pluku.
Zdroj: Databáze VÚA


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°1'40.7'' E14°37'0.38''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Kenotaf Jaroslav Růžička

  • + o skupině VPM (P-22, Uhříněves, hřbitov)
Autor: Marek Skýpala, 15.12.2017
Umístění: Praha 22, Přátelství, Uhříněves, hřbitov
Nápis:
NA PAMÁTKU
JAROSLAVA RŮŽIČKY
VOJÍNA PRVNÍHO CIZINECKÉHO PLUKU
ROTY "NAZDAR"
PADL VE FRANCII
V BITVĚ U NEUVILLE SAINT VAST
9. KVĚTNA 1915

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.

Kenotaf František Diviš

  • + o skupině VPM (P-22, Uhříněves, hřbitov)
Autor: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., 28.10.2006
Umístění: Praha 22, Přátelství, Uhříněves, hřbitov
Nápis:
VZPOMÍNÁME
FRANTIŠKA DIVIŠE
STAROSTY UHŘÍNĚVSI
* 20.6.1885, UMUČENÉHO V OSWIECZIMI - BÜRKENAU
DNE 27.2.1943
ČEST JEHO PAMÁTCE.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.

Kenotaf Antonín Lemberka

  • + o skupině VPM (P-22, Uhříněves, hřbitov)
Autor: Marek Skýpala, 06.12.2017
Umístění: Praha 22, Přátelství, hřbitov Uhříněves
Nápis:
ANTONÍN
LEMBERKA
STŘEL. 33. PL. ITAL. LEGII
*15.3.1893 +24.7.1918
MILAN-ITALIE

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°1'41.08'' E14°37'3.27''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Kenotaf Václav Šiška

  • + o skupině VPM (P-22, Uhříněves, hřbitov)
Autor: Vladimír Jouda, 13.10.2019
Umístění: Praha 22, Přátelství
Nápis:
ŠIŠKA VÁCLAV
*1897 +1944
BUCHENWALD

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Jouda
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Pamětní dub Obětem holokaustu

Autor: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., 31.12.2006
Umístění: Praha 22, U Židovského hřbitova, Uhříněves, židovský hřbitov
Nápis:
QUERCUS ROBUR
"ENGLISH OAK"

PLANTED BY FINCHLEY REFORM SYNAGOGUE
23-10-2000
IN REMEMBRANCE
OF THE PEOPLE OH UHRINEVES
WHO PERISHED DURING THE HOLOCAUST

QUERCUS ROBUR
"ANGLICKÝ DUB"

ZASADILI ČLENOVÉ REFORMNÍ
SYNAGOGY VE FINCHLEY
23.10.2000
NA PAMÁTKU OBYVATEL UHŘÍNĚVSI,
KTEŘÍ ZAHYNULI
V OBDOBÍ HOLOCAUSTU

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°02'23.2'' E14°35'59.7''
Pomník přidal: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.