Rychnov nad Kněžnou

Hrob Obětí války 1866

Autor: Jaroslav Kos, 04.01.2016
Umístění: Rychnov nad Kněžnou, Na Trávníku, v parku, nedaleko kaple Proměnění Páně
Nápis:
Poutníče zvěstuj
krajanům všechněm
my že tuhle mrtví
ležíme jakož zákony
kázaly nám.

Antonín Štefek
od 8. pluku (z Habrové)
Matěj Soukup
od 8. pluku (z Lomnice)
František Zavadil
od 6. praporu myslivců
Tomáš Dománek
od 3. pluku (z Moravy)
Konstatntin Popricz
od 1. pluku hulánského (z Polska)
Martin Jindrášek
od 37. pluku (z Polska)

Matěj Niverkal
od 11. praporu myslivců (z Rakouska)
Luioo Lonoo
od 80. pluku (z Treviru)
Jan Koživ
od 54. pluku (z Polska)
Galeo Gubola
od 32. pluku (z Polska)
Pavel Javorský
od 15. pluku (z Polska)
František Steindl
od 6. pluku (z Štýrska)

1866
Postavil spolek
voj. vysloužilců
KOLOVRAT
v Rychnově n/K
s příznivci
1891
Poznámka:

park leží na území bývalého hřbitova, kde se přestalo pohřbívat začátku 20. století


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5213-04726
Pomník přidal: Jaroslav Kos