Olešnice v Orlických horách

Pomník neznámé Oběti 1. světové války

Autor: Josef Kučera, 22.11.2012
Umístění: Olešnice v Orlických horách, lokalita Ruské údolí, necelých 2,5 km jihovýchodně od kostela v obci
Nápis:
5/1.1920
Neznámé oběti světové války.
Věnuje Sokol Olešnice

text na informační tabuli:
Bylo po Novém roce 1920. Zima krutá, kdo opravdu nemusel, ani ven nevycházel. Dvě postavy na samotě u Šmoranců v horní Olešnici a později i u ševce Hartmana v „Křovinách“(Buschorfl) zabouchaly na vrata, aby se poptaly na další cestu. Jakousi divnou, roztřesenou řečí se ptaly, kudy mají jít dál. Nebylo jim dobře rozumět, a tak jen posunky jim olešničtí ukázali cestu. Postavy zmizely v temnu noci.
Za několik dní pak nalezla pohraniční stráž a dřevaři v tichém lesním údolí pod Vrchmezím zmrzlého ruského vojáka. Ležel na kraji lesa při cestě a vyhaslé, zaváté ohniště opodál nasvědčovalo, že ten ubožák hledal zotavení po namáhavém pochodu zasněženým lesem. Voják, který prošel hrůzami války bez úhony, podlehl krutému příkazu přírody v zemi, kde hledal své útočiště. Snad utekl se svým kamarádem ze zajateckého tábora v rozvráceném, tehdy hladovějícím Německu, aby v naší vlasti nalezl druhý domov. Snad se chtěl protlouci až do své otčiny. Neznáme jeho jméno, nevíme, z kterých končin velké širé Rusi se dostal až k nám, leč podle obleku, řeči i pravoslavného knížku ze stříbra víme, že to byl Slovanský bratr , jehož doma marně očekávali snad jeho rodiče či rodina.
Neznámý ruský vojín je pohřben na hřbitově v Olešnici. Místní tělocvičná jednota Sokol upravila jeho zpustlý hrob, opatřila náhrobkem a místo nalezení vojína označila pamětním kamenem. Je to z Olešnice půl hodina krásným údolím v lese, zvaném Kohlgraben pod Vrchmezím. Dnes tomuto údolí říkáme „Ruské údolí.“
Poznámka:

Evidováno v databázi CEVH s poznámkou, že se nejedná o VH. Jedná se o zajatce, který prý umrzl po válce při cestě do Ruska roce 1920, fyzicky je pochován na hřbitově v Olešnici v Orl.h. u zdi kostela Sv. Máří Magdalény - hrob není upraven - je to pouze evidované místo


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5202-30712
Souřadnice: N50°21'32.1'' E16°20'04.8''
Pomník přidal: Zdeněk Volf
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Pomník Obětem 1. Světové války - místo je zrušené

Autor: Karl W. Schubsky, archiv
Umístění: Olešnice v Orlických horách, náměstí
Nápis:
není známo
Poznámka:

Pomník byl zničen novodosídlenci po roce 1945. Historická fotografie ukazuje pomník ve fázi výstavby.
Pomník v Olešnici byl navržen slavným sochařem Schwantnerem z Trutnova. Kámen byl přivezen ze z Słone (nyní polské Slezsko). Cena činila pomníku 34 000 Kč. Byly použity výhradně dary a dobrovolné příspěvy a příjmy z divadelních představení. Stará kašna byla přemístěna na náměstí. Odhalení se konalo dne 26. 8. 1928. Z pomníku zbyla jen spodní část, která funguje jako kašna.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pamětní kámen mobilizace

Autor: Miloš Downgrief, 18.03.2018
Umístění: Olešnice v Orlických horách, Feistův kopec
Nápis:
KV R OF
21.5. ČS 13.6.
NEDEJME SE
F.C. B.J. V.T. R.K. F.W.
ZS-KM-VD-RH-JN-JM-JJ-KM-JP
Poznámka:

nápis na informační tabuli:
Zde byla v roce 1938 při mobilizaci
zřízena hláska s kulometným stanovištěm.
U tohoto kamene kóta 701 byla malá posádka
vybavena těžkým kulometem
s výhledem do Pruska (dnešní Polsko)

Na tomto kameni je vytesáno
KV R OF
21.5. ČS 13.6.
NEDEJME SE
F.C. B.J. V.T. R.K. F.W.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°22'42.01'' E16°19'1.78''
Pomník přidal: Miloš Downgrief

Pamětní deska Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Ivo Šťastný, 09.02.2007
Umístění: Olešnice v Orlických horách, předsíň kostela, pravá zeď
Nápis:
ZUM GEDENKEN
NA PAMĚŤ

AN DIE GEFALLENEN UND VERMISTEN DES 1. UND 2. WELTKRIEGES UND AN DIE OPFER DER NACHKRIEGSJAHRE 1945/46 AUS GIESHUBEL.

PADLÝCH A POHŘEŠOVANÝCH 1. A 2. SVĚTOVÉ VÁLKY A OBĚTÍ POVÁLEČNÝCH LET 1945 - 46 Z OLEŠNICE.

SIE MOGEN IN GOTTES FRIEDEN RUHEN!
AŤ ODPOČÍVAJÍ V BOŽÍM POKOJI!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5202-55432
Souřadnice: N50°22'26.09'' E16°18'33.36''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Kenotaf Anton Rührich

Autor: Ivo Šťastný, 09.02.2007
Umístění: Olešnice v Orlických horách, na zdi kostela sv. Maří Magdalény
Nápis:
Zum Gedenken
an
ANTON RÜHRICH
Pfarrer in Giesshübel
von 1934 bis 1945
geb. 17.4.1903
in Hermannsefen/Riesengeb.
gest. eines gewaltsamen Todes
am 16.6.1945 im Mettautal/Peklo
begraben in Slavoňov
R. I. P

Na památku
ANTONA RÜHRICHA
faráře v Olešnici
v letech 1934 až 1945
nar. 17.4.1903 v Rudníku v Krkonoších
zemřel násilnou smrtí
dne 16.6.1945 v Pekle nad Metují
pohřben ve Slavoňově
R.I.P.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5202-03468
Pomník přidal: Ivo Šťastný