Horní Staré Buky

Pomník Obětem války 1866

Autor: Radomír Roup, 14.06.2008
Umístění: Horní Staré Buky, v lesním komplexu mezi obcemi Střítěž a Staré Buky. 3 km za obcí Výšinka, při jízdě na Trutnov, kdy silnice vchází na obou stranách do lesa, je vlevo asfaltovaná odbočka. Ta po 500 m vchází do lesa. Po 700 m je mýtina s rozvalinami stavení. Jedná se o zaniklou samotu Hainhof. Pokračujeme po lesní svážnici dalších 850 m. Na křižovatce cest je vlevo dřevěný kříž s kamenným spodkem, obehnaný hrazením.
Nápis:
není
Poznámka:

Jedná se o torzo kamenného osmibokého pomníku, který zřídil tehdejší majitel panství hrabě Rummerskirch na památku všech padlých ve válce 1866. Je to asi nejobtížněji dostupný a nejméně známý vojenský pomník na Trutnovsku. Tento lesní komplex je jeden z posledních zbytků takzvaného pohraničního hvozdu. (zdroj autor)
Válka 1866, počet pohřbených vojáků není znám, rovněž není jisté, že jde o označení hrobu. (zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5214-04991
Souřadnice: N50°30'51.91'' E15°52'39.62''
Pomník přidal: Radomír Roup