Předměřice nad Jizerou

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Pavel Pelikán, 28.03.2003
Umístění: Předměřice nad Jizerou, před obecním úřadem
Nápis:
*1882 BERAN ANT., *1884 BLAŽEK FR., *1885 BLÁHA OTTAK., *1879 DVOŘÁK JOS., *1873 HASPEKL FR., *1881 HADRBOLEC FR., *1899 HODBOĎ JOS., *1870 JAROŠ JOS., *1878 KREJBICH VÁC., *1880 KLAUS KAR., *1889 KŘOVÁK VÁC., *1895 KOLOC AUG., *1882 LICHÝ ANT., *1898 MAFKA JOS., *1894 MŰLLER ANT., *1898 NOVOTNÝ JAN, *1898 NOVÁK ANT., *1888 POKORNÝ JOS., *1897 SVOBODA KAR., *1898 SULDOVSKÝ VÁC., *1894 SVOBODA JOS., *1883 ŠÍPEK JOS., *1884 ŠTENC JAN, *1888 ŠKODA JOS., *1891 ŠESTÁK VÁC., *1893 ŠPŮREK ČEŇ., *1892 TŮMA FRANT.
NEZVĚSTNÍ:
*1893 KREJZL FRANT., *1885 LEPKA ANT., *1889 TŮMA JOS., *1879 VAIGNER EM., *1881 ŠPŮREK VÁC., *1887 STRÁNSKÝ JOS.
Poznámka:

Pomník J.Štursy se jmenuje "Pohřeb v Karpatech".
Úryvek z kroniky obce Předměřice n.J. z roku 1925:
„Po skončení světové války, z jejíž mračen a mlh vyšlo nám slunce svobody,ve dnech kdy srdce naše zalévala se radostí, opět a opět vzpomínáno všech, kteří se nevrátili. Uctíti jejich památku, nenechati zapomenouti jména jejich v šero zapomenutí, stalo se tužbou tak mnohých.
Určité tvářnosti nabyla myšlenka ta v naší obci dne 8.12.1921, kdy ve schůzi obecního zastupitelstva přijat byl návrh předsedy finanční komise pana Jana Koštíře st., mlynáře z Kačova, aby příslušníkům obce, vojínům padlým ve světové válce, postaven byl důstojný pomník. Obětavým přispěním obecního zastupitelstva, občanstva některých místních spolků, správy cukrovarů ve Starých Benátkách a Horkách nad Jizerou a. j., sešlo se na darech tolik, že mohlo býti přistoupeno k realizování myšlenky té. Ustanoven pracovní výbor, jehož předseda p. Jan Koštíř ve snaze opatřiti obci dílo opravdu umělecké ceny, navázal styky s rektorem umělecké akademie v Praze profesorem J.Štursou, který po shlédnutí místa zavázal se opatřiti obci pomník za cenu 25.000,-Kč s dodací lhůtou 1.6.1925.
Poněvadž na místě pro pomník vyhlédnutém stála socha Jana Nepomuckého, též umělecky cenná, dohodnuto s farním i památkovým úřadem její přemístění ku kostelu, což stalo se v prvních dnech červnových. V touž dobu převezeny části hotového sousoší z dílny sochaře p. Velinského v Praze, jemuž provedení a postavení pomníku na určeném místě profesorem Štursou svěřeno. Zároveň vykonány nejnutnější práce s úpravou okolí památníku spojené.
Dne 14 za veliké účasti pomník odhalen ……
…. Nová doba čsl. státu přinesla obci krásný pomník představující tři typické postavy legionářů (franc, italsk. a ruského) s druhem – opustivším právě řady rakouského vojska – nesoucí v plášti bezhlavý trup mrtvého bojovníka. Čtyři postavy symboly našich osvoboditelů. Nechť každý kdo upne zraky své na dílo tak záhy a tragicky zesnulého mistra sochaře s láskou vzpomene nejen těch, kdož životy své v krutém zápolení ztratili ale i všech, kteří za lepší naše bytí v zoufalém napětí síly národ nehynoucí slávou pokryli a jej celému světu známým učinili – našich legionářů.“
Původní pamětní deska se jmény obětí a nezvěstných z první světové války byla zhotovena z bronzu. V roce 2005 jí však po 80 letech odcizili neznámí pachatelé. Obec zadala zhotovení nové pamětní desky panu Bc. Josefu Červinkovi z Nymburka, který při výrobě vycházel z původního díla. Cena této desky, která není zhotovena z bronzu, ale z pryskyřice imitující bronz, je 67.000 Kč. Nová deska byla odhalena 17.10.2009. Fotografie nové desky není zatím na tomto webu k dispozici.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2115-2121
Pomník přidal: Pavel Pelikán

Hrob Vasilij Jedumov a neznámý voják Rudé armády

Autor: Danka Eschnerová, 29.10.2015
Umístění: Předměřice nad Jizerou, hřbitov
Nápis:
*
ЕДУМОВ
Василий
неизв - 1945 г.
НЕИЗВЕСТНЫЙ
КРАСНОАРМЕЕЦ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2115-02003
Pomník přidal: Milan Lašťovka