Karlštejn

Karlštejnská, nezařazeno

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Miloš Doležal, 17.02.2017
Umístění: Karlštejn, na hlavní ulici
Nápis:
FRANTIŠEK PRAŽÁK
BOHUMIL RIEGER
JAROSLAV RIEGER
ALOIS SLEPIČKA
JOSEF SVOBODA
JOSEF ŠVEC
RUDOLF ŠVEC
ANTONÍN TŮMA
FRANTIŠEK UNTERNITZ
FRANTIŠEK ZÁRUBA
JOSEF ZÁRUBA

POMNÍK PADLÝCH V 1.SVĚTOVÉ VÁLCE

NA PAMÁTKU MUŽŮ Z BUDŇAN PADLÝCH V 1.SVĚTOVÉ VÁLCE
BYL ODHALEN DNE 26.SRPNA 1928 K 10.VÝROČÍ
SAMOSTATNOSTI ČESKOSLOVENSKA.
TAKÉ VZPOMÍNÁME NA PADLÉ MUŽE Z OBCÍ KRUPNÁ
A POUČNÍK, KTERÉ V DOBĚ VÁLKY BYLY SAMOSTATNÉ,
ALE DNES JSOU SOUČÁSTÍ MĚSTYSE KARLŠTEJN.
VZPOMÍNÁME

IN MEMORIAL OF LOCAL MEN FALLEN DURING THE WORLD WAR I
WHICH WAS REVEALED ON AUGUST 26, 1928 TO REMEMBER
THE 10th ANNIVERSARY OF INDEPENDENT CZECHOSLOVAKIA.
IN MEMORY
Poznámka:

Na pomníku zbyla pouze jedna deska ze dvou (tří?).
Seznam Obětí dle portálu CEVH MO ČR:
Otakar Čánský, Alois Housa, Josef Kotek, Bohumil Mestek, Jan Nový, František Pražák, Bohumil Rieger, Jaroslav Rieger, Alois Slepička, Josef Svoboda, Václav Svoboda, František Šinágl, Josef Švec, Rudolf Švec, Antonín Tůma, František Vinternitz, František Záruba, Josef Záruba, Antonín Zykán


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2102-03039
Souřadnice: N49°56'11.8'' E14°11'3''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Hrob Jan Fryšák

Autor: Ivo Šťastný, 19.01.2005
Umístění: Karlštejn, hřbitov
Nápis:
NADPORUČÍK
POLNÍ POZOROVATEL LETEC
JAN FRYŠÁK
*28.VIII.1909 †15.I.1935
Poznámka:

Letecký pozorovatel npor. Jan Fryšák od LP3 vypadl 15.1.1935 v Nitře na Slovensku z letadla při manipulaci s fotopřístrojem. Krátce před svou smrtí zvítězil v soutěži v leteckém fotografování.

Další na stránkách Wikipedie; v článku Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky: https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky

Související: https://www.vets.cz/vpm/26354-pamatna-tabula-jan-frysak/#26354-pamatna-tabula-jan-frysak


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°56'3.7'' E14°10'58.7''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Petr Kudláček

Hrob Carl Stokar von Bernkopf

Autor: Andrea Odvárková, 14.06.2019
Umístění: Karlštejn, hřbitov
Nápis:
Hier ruht der

k. k. Hauptmann Carl Stokar von Bernkopf

geb. den 29. Januar 1799
gest. den 23. Sept. 1837
Poznámka:

Původní stav – viz foto v příloze.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°56'3.7'' E14°10'58.7''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Andrea Odvárková

Hrob Jaroslav Kamenský

Autor: Vladimír Štrupl, 31.07.2010
Umístění: Karlštejn, hřbitov
Nápis:
JAROSLAV
KAMENSKÝ
* 19.X.1945 + 9.III.1966
Poznámka:

foto vojáka v uniformě ČSLA


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Kenotaf Karel Strmiska a hrob František Heřman

Autor: Vladimír Štrupl, 31.07.2010
Umístění: Karlštejn, hřbitov
Nápis:
RODINA
STRMISKA
A
HEŘMANOVA

KAREL STRMISKA
* 1.1.1910
POPRAVEN
ZA KOMUNISMU
+ 8.8.1952
Poznámka:

Je zde pochován i plukovník František Heřman (14.8.1920 Klatovy - 10.8.2007). Pocházel ze staré vojenské rodiny. Od října 1945 studoval na Vojenské akademii v Hranicích. Následně sloužil u tankového vojska. Na podplukovníka byl povýšen v červenci 1957 ana plukovníka v říjnu 1970. V červenci 1976 odešel do zálohy. Amatérský malíř a autor přijatého návrhu na čs. stokorunu z roku 1961.
(zdroj: Pejčoch Ivo: Vojenské rodina Heřmanů. Historie a vojenství č. 2/2019.)

Popel Karla Strmisky byl po popravě rozptýlen v Motole.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi
Doplnění informací: Marek Skýpala

Kenotaf rodina Novákova

Autor: Ivo Šťastný, 19.01.2005
Umístění: Karlštejn, hřbitov
Nápis:
RODINA NOVÁKOVA
POPRAVENA 24. 10. 1942 V MAUTHAUSENU

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°56'03.8'' E14°10'58.3''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Kenotaf Josef Klíma

Autor: Zlatuše Machová, 06.07.2018
Umístění: Karlštejn, hřbitov
Nápis:
JOSEF KLÍMA
C.K. PORUČÍK V ZÁLOZE, RANĚN V BOJI
NA VRCHU OBO ROKA v SEDMIHRADECH DNE 3. ŘÍJNA
ZEMŘEL 7. ŘÍJNA 1916 v 22. ROCE VĚKU SVÉHO.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°56'3.88'' E14°10'57.49'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pamětní deska mobilizace 1938

Autor: Mgr. Vladimír Ježek, 05.12.2013
Umístění: Karlštejn, Karlštejnská 44, na řopíku
Nápis:
Lehký objekt Čsl. Stálého opevnění č. B7/12/A-160z
Tato pamětní deska
byla instalována na paměť 70. Výročí Září 1938 v Československu.
Čest a sláva všem, kteří tehdy měli vůli a odvahu bránit Národ i republiku.

Light object of Czechoslovak permanent fortification, no. B7/12/A-160z
This plaque
was installed on memory of 70th anniversary of September 1938 i Czechoslovakia.
Honour and glory to all who had then the will and courage to defend the nation and republic.

Leichtes Objekt des Tchechoslowakichen ständigen Befestigungsmauerwerks Nr. B7/12/A-160z
Diese Gedenktafel
war zum Gedächtnist des 70. Gedächtnistags von September 1938 in der Tchechoslowakei versetzt .
Ruhm und Ehre den allen, die Willen und Mut damals hatten, die Nation und Republik zu verteidigen.

Svaz důstojníků a praporčíků AČR
Městys Karlštejn
21.11.2008

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Mgr. Vladimír Ježek