Hatě

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ivo Šťastný, 05.07.2006
Umístění: Hatě
Nápis:
PADLÝM VOJÍNŮM

1914 - 1918

FRANT. PROCHÁZKA
FRANT. VACURA
JOS. SILOVSKÝ
VÁCLAV ŠÍDLO
JOS. SVOBODA
JOS. POVOLNÝ
FRANT. KRTEK
JOS. VITÁSEK
JOS. VACURA
FRANT. GOZL
ANT. MINAŘÍK
JOS. ŠÍDLO
JOS. KŘÍŽEK
Poznámka:

Příjmení a jméno: Vacura František
Hodnost a pluk: p. pl. 18 střelec
Datum a místo narození: 1891, Hatě, pol. okr. Beroun
Příslušnost: Skuhrov, pol okr. Beroun
Datum a místo úmrtí: 17.1.1919, okr. nemocnice Král. Vinohrady, pol okr. Praha
Datum pohřbu: 20.1.1919
Označení hřbitova a místo: na Olšanském hřbitově v Praze
Opsáno podle: Kat. duch. správa ZVV Praha
Úmrtní kniha: tom, fol I., 29.

Příjmení a jméno: Silovský Josef
Hodnost a pluk: pěš. pl. 8, vojín
Datum a místo narození: 1890, Hatě, Hořovice, Čechy
Příslušnost: Skuhrov, Beroun, Čechy
Datum a místo úmrtí: 6/VIII 1915 jihozáp. od Subartów u (koty) 183 Snůlin(?), Čechy
Datum pohřbu: 7/VIII 1915
Označení hřbitova a místo: tamtéž
Opsáno podle matriky ppl. 5 Katol. duch. spr. u ZVV. Praha
Úmrtní kniha: tom, fol. IV 112

Příjmení a jméno: Povolný Josef
Hodnost a pluk: vojín, býv. střel. pl.č. 7
Datum a místo narození: 1895, Liteň, Hořovice, Čechy
Datum a místo úmrtí: 3. listopadu 1915 u Komacova, Volyň. Rusko
Datum pohřbu: 3. listopadu 1915
Označení hřbitova a místo: v lese severně Komacova, Rusko
Oddělení, číslo hrobu: neudáno
Opsáno podle: matriky p. pl. 18/u duch. správy I. sboru
Úmrtní kniha: tom, fol. IV/3

(zdroj: Záznamy z kartotéky padlých v 1. sv. válce, Vojenský ústřední archív)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2102-02939
Souřadnice: N49°52'52.9'' E14°9'52.3''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Věra Khásová