Křešice

Kenotaf František Bláha

Autor: Ing. Stanislav Mundl, 20.06.2012
Umístění: Křešice, v lesním ostrohu nad jižním okrajem obce
Nápis:
Na památku
našemu milému synu
Františku Bláhovi.
Padl v srbském bojišti v Bělehradě v roce 1914 v stáří 24 r.
Budiž ti cizí země lehkou
věnují rodiče Jan a Marie Bláhovi z Křešic
Poznámka:

Text na desce nečitelný, přepsán z publikace Sbírka pomníků Prácheňska, autor Zdeněk Říha.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Stanislav Mundl