Žežice

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Jiří Klimeš, 15.10.2012
Umístění: Žežice, na konečné zastávce autobusu MHD
Nápis:
NA PAMÁTKU NAŠIM
PADLÝM VOJÍNŮM,
VE
SVĚTOVÉ VÁLCE.
ROKU 1914 - 1918.

KOREJS FRANT. 1886 - 1914.
HLAVÁČ FRANT. 1883 - ´´
BOHÁČ ANTON. 1885 - ´´
DRDA VOJT. 1886 - ´´
MARTÍNEK RUD. 1887 - 1915.
VOJÍŘ KAREL. 1889 - ´´
OKTÁBEC AL. 1884 - ´´
FÜRBACH JOS. 1892 - ´´
HLAVÁČ JOS. 1898 - 1916.
CHMELÍČEK JAN. 1897 - ´´
MELICHAR JAN. 1897 - ´´
KŘÍŽ ANTON. 1898 - ´´
MARŠÍK JOS. 1897 - ´´
SOUTOR VINC. 1875 - ´´
MODLIDBA KAR. 1896 - 1918.
VLČEK PETR. 1898 - ´´
VOJÍŘ ANTON. 1889 - ´´
CHMELÍČEK VÁC. 1888 - ´´
SOUGUSTA VÁC. 1898 - 1919.

Tu všichni svorně o všechno se
dělí, jen láska plní zde, co láska velí.
Poznámka:

Pomník, dle zápisu v kronice obce (str.332), zhotovil kamenický mistr Brejcha z Tochovic. Odhalen byl 8. července 1923.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jiří Klimeš