Tištín

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Zdeněk Surýnek, 14.10.2012
Umístění: Tištín, před kostelem sv. Petra a Pavla
Nápis:
POSLUŠNÍ ZÁKONA
KRÁČELI JSME
SMRTI VSTŘÍC
1914 – 1918
NEDBAL ANT., BERNOVSKÝ AL., DOSTÁL ANT., PROKOP LAD., GRULICH FAB., HLAVÁČ JAN,
VRÁNA ANTONÍN, KLEKL JOSEF, PROKOP ANT., KUBEŠ JAN, VÉMULA VIL., PIŠTĚLKA JOS.,
ZAVADIL INOC., PUČAN FLOR., FILIP FRANT.
Poznámka:

Výpis z kroniky obce:
Na slavnost sv. Petra a Pavla (29. června) 1922 posvěcen byl pomník, který pořídila z dobrovolných sbírek obec Tištín svým rodákům padlým ve světové válce. Pomník tento představuje symbol Vlasti, která na svoje padlé syny sype růže. Na pomníku nalézá se nápis "POSLUŠNI ZÁKONA KRÁČELI JSME SMRTI VSTŘÍC", letopočet 1914 - 1918, kříž a jména padlých vojáků.
Pomník posvětil a řeč na téma "Poslušni zákona" proslovil P. Jaroslav Hlobil, rodák z Tištína, nyní děkan z Uherského Brodu, který pak u pomníku zpívanou mši svatou sloužil.
Po bohoslužbě pak nynější starosta p. Hynek Vozihnoj poděkoval všem přítomným za účast a odevzdal pomník do opatrování veřejnosti.
Opraven v r. 2009 za přispění kraje.
(zdroj databáze CEVH MO)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7108-07518
Pomník přidal: Zdeněk Surýnek