Zruč nad Sázavou

1. máje, náměstí Malostranské, Tomáše Bati

Hrob Antonín Zachariáš

Autor: Ing. František Jedlička, 27.02.2014
Umístění: Zruč nad Sázavou, 1. máje, hřbitov
Nápis:
ANTONÍN ZACHARIÁŠ
RUSKÝ LEGIONÁŘ A HOSTINSKÝ VE ZRUČI
+3.6.1930 VE STÁŘÍ 35 LET
Poznámka:

Antonín Zachariáš, nar. 27.10.1895, Zruč nad Sázavou. V RU armádě sloužil u 12. pěšího pluku jako vojín. Zajat 6.6.1915, Přemyšl. Do ČS legií v Rusku zařazen 4.4.1917 k 9. střeleckému pluku. Do vlasti se vrátil 14.8.1920 jako četař štábu 3. divize.
(zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°44'42.93'' E15°06'19.94''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Hrob Michail Bačilo

Autor: Ing. František Jedlička, 27.02.2014
Umístění: Zruč nad Sázavou, 1. máje, hřbitov
Nápis:
MICHAIL
BAČILO

VOJÍN RUDÉ ARMÁDY
*1922 +14.5.1945

VĚČNÁ BUĎ TOBĚ PAMĚŤ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2112-02629
Souřadnice: N49°44'42.93'' E15°06'19.94''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Hrob Ivan Loktil

Autor: Ing. František Jedlička, 27.02.2014
Umístění: Zruč nad Sázavou, 1. máje, hřbitov
Nápis:
IVAN
LOKTIL

VOJÍN RUDÉ ARMÁDY
*1923 +15.5.1945

VĚČNÁ BUĎ TOBĚ PAMĚŤ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE 2112-2655
Souřadnice: N49°44'42.93'' E15°6'19.94''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička
Doplnění informací: Ing Jana Tejnecká

Hrob Josef Pýcha

Autor: Ori Main, 01.11.2020
Umístění: Zruč nad Sázavou, 1. Máje, starý hřbitov u kostela Sv. Jakuba Většího
Nápis:
Zde v Pánu odpočívá
Josef Pýcha
a jeho syn
Pepa
ruský legionář

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°44'42.93'' E15°6'18.44'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lastovka

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Ivo Šťastný, 23.10.2006
Umístění: Zruč nad Sázavou, náměstí Malostranské, parčík
Nápis:
OBĚTI
PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY

ADRIÁN ALOIS, ADRIÁN JAN, ADRIÁN RUDOLF, BOBEK JOSEF, BŘEZINA FRANT., EDR FRANT., EGART FRANT., FRYDRYCH J., HOFMAN FRANT., JANATA FRANT., KLATOVSKÝ ČENĚK, LÉBL VÁCLAV, LUSTYK JOSEF, MÁLEK ANT., MÁLEK BEDŘICH, MARHAN JAN, OHRENSTEIN K., PICK GUSTAV ING., PORT VÁCLAV, PROCHÁZKA J., REJNEK JOSEF, SMÍTKA JOSEF, STUDECKÝ J., ŠANDA ANT., ŠINDLER ANT., TOUŠKA JOSEF, TUČEK ANT., VILÍM ANT., VODIČKA ANT., VOJTÍŠEK VÁCLAV, VOREL FRANT., ZACHARIÁŠ JOSEF

OBĚTI
DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

DOLEŽAL STANISLAV, GABRIŠ FRANTIŠEK, JAHODA ANTONÍN, NEKOLA FRANTIŠEK, PROCHÁZKA ANTONÍN, PROCHÁZKA FRANTIŠEK, PROCHÁZKA JOSEF, RUTTNER JAN, SEDLÁČEK ANT., ŠTÉGL ARNOŠT, ŠUBRT JOSEF

Karel, Valerie, Hana a Vlasta OHRENSTEINOVI, Robert, Josefa a Richard OHRENSTEINOVI, Richard a Irma REITROVI, Jindřich, Elsa, Soňa a Jiří ROUBÍČKOVI, Gustav, Anna, Josef a Ota SVOBODOVI, Gustav, Božena a Věra ŠULCOVI
LUDVÍK, HEDVIKA, JIŘÍ, ALOISIE A VĚRA BENEŠOVI, RUDOLF, MARKÉTA A SOŇA HOCHBERGOVI, VALERIE LACINOVÁ, HERBERT A ALICE LÖWENTHALOVI, OSKAR A RŮŽENA METZGEROVI, JOSEF OHRENSTEIN

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2112-02723
Souřadnice: N49°44'27.77'' E15°06'18.43''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Pomník vojákům Rudé armády

Autor: Ivo Šťastný, 23.10.2006
Umístění: Zruč nad Sázavou, náměstí Malostranské, parčík
Nápis:
PADLÝM PŘÍSLUŠNÍKŮM RUDÉ ARMÁDY
ZA NAŠE OSVOBOZENÍ V KVĚTNU 1945

MICHAIL BAČILO, IVAN LOKTIL

VĚČNÁ BUĎ VÁM PAMĚŤ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2112-02743
Souřadnice: N49°44'28.16'' E15°06'18.48''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 24.08.2019
Umístění: Zruč nad Sázavou, Tomáše Bati 600, bývalá budova Baťových závodů
Nápis:
PAMÁTCE
ZAMĚSTNANCŮ PODNIKU, KTEŘÍ V DOBĚ NESVOBODY V LETECH
1939 – 1945 OBĚTOVALI SVÉ ŽIVOTY, ABYCHOM MY SVOBODNĚ ŽILI.

JOSEF KAJÍNEK
ZASTŘELEN NĚMECKOU ARMÁDOU 10.5.1945 VE VÍSCE U CHOTĚBOŘE.
RUDOLF LAUDÁT
POPRAVEN V DRÁŽĎANECH 26.7.1944.
VLADIMÍR LEŽÁK
PADL V BOJI S NĚMECKOU ARMÁDOU 9.5.1945 V CHOTĚBOŘI.
JAROSLAV MARTYKÁN
UTONUL V ŘECE DUNAJCI 24.6.1943.
JOSEF PROCHÁZKA
ZAHYNUL PŘI NÁLETU NA BUCHENWALD 24.8.1944.
ALOISIE PROSOVÁ
ZASTŘELENA HLÍDKOU 11.5.1945 VE ZRUČI N. S.
JOSEF SVOBODA
ZAHYNUL PŘI NÁLETU NA LINEC 4.11.1944.
ARNOŠT ŠTÉGL
POPRAVEN V DRÁŽĎANECH 26.7.1944.
JOSEF ŠUBRT
POPRAVEN V DRÁŽĎANECH 26.7.1944.

ČEST JEJICH PAMÁTCE.
ZRUČ NAD SÁZAVOU KVĚTEN 1955.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE 2112-2630
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká