Nepoměřice

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Ivo Šťastný, 19.04.2007
Umístění: Nepoměřice, střed obce
Nápis:
PAMÁTCE PADLÝM VOJÍNŮM
1914. VE SVĚTOVÉ VÁLCE 1918
VĚNUJÍ SBOR DOB. HAS.
OCHOT. KROUŽ.
A OBČANÉ Z NEPOMĚŘIC
BUDIŽ ČEST JEJICH PAMÁTCE.

RUS. LEG. J. KARNÍK +1919 STÁR 38 R., F. MRAČEK +1914 STÁR 30R., A. HNILIČKA +1916 STÁR 22 R., J. MYSLIVEČEK +1919 STÁR 25 R., A. KAKOS +1918 STÁR 21 R., V. MAŠÍN +1915 STÁR 23 R., A. KVASNIČKA +1917 STÁR 47 R., F. KUTIL +1915 STÁR 23 R.

BOHUMIL ŠOUREK
nar. 5. 3. 1919 padl v době revoluce 7. 5. 1945
u Prahy.

„Ten, kdo padne v boji za svobodu,
ten neumírá, bude věčně žíti!“
Poznámka:

Karník Josef, nar. 18.3.1881, Nepoměřice. V RU armádě sloužil u 1. dragounského pluku jako vojín. Zajat 18.8.1916, Tobole. Do ČS legií v Rusku se přihlásil v Kramatorské, zařazen 29.5.1918 jako vojín 8. střeleckého pluku. Zemřel 26.12.1919. (zdroj databáze VÚA Praha)
Poznámka: doplněna fota po renovaci.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2112-02706
Souřadnice: N49°52'53.93'' E15°8'58.88''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička, Zdeněk Skok