Štolmíř

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Martin Brynych, 25.04.2005
Umístění: Štolmíř
Nápis:
1914 – 1918

NA PAMĚŤ
VŠEM PADLÝM PRVNÍHO
I DRUHÉHO ODBOJE

1938 - 1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2106-54684
Pomník přidal: Martin Brynych

Hrob Jan Židlický

Autor: Marek Skýpala, 02.10.2012
Umístění: Štolmíř, hřbitov
Nápis:
JAN ŽIDLICKÝ
ITALSKÝ LEGIONÁŘ
12.5.1892 - 18.12.1949
Poznámka:

Jan Židlický pocházel z Chrášťan. Narukoval v roce 1913 a v roce 1916 byl zajat v hodnosti vojína. V roce 1917 se přihlásil do legií a do vlasti se vrátil jako vojín Pěšího pluku 31.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Karel Dlabal

Autor: Marek Skýpala, 17.01.2016
Umístění: Štolmíř, hřbitov
Nápis:
Doc. MUDr. KAREL DLABAL *13.9.1927 +1.12.2014
Poznámka:

Karel Dlabal se narodil ve Štolmíři, vystudoval gymnázium, maturoval v roce 1946. Za války mu tragicky zemřel otec. Získal civilní vojenské stipendium. Po absolutoriu medicíny narukoval do armády, jako vojenský lékař pracoval 11 let, a to nejdříve v Hradci Králové, poté v Ružomberku. Již tehdy přednášel studentům. Když splnil své závazky vůči armádě, vrátil se do Hradce Králové. V 60. a 70. letech zde na Chirurgické klinice UK operoval průměrně 700 pacientů ročně. V roce 1968 podepsal petici proti okupaci Československa. Jeho syn pak přes vynikající výsledky nebyl přijat na medicínu. Od roku 1980 byl ředitelem a primářem Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou. V roce 1995 z nemocnice ve Vysokém spolu se svou ženou Dr. Dlabalovou přešel do soukromého sanatoria v Chotovinách. I v důchodovém věku vypomáhal na poliklinice v Táboře. V letech 1998 až 2002 byl v Chotovinách místním zastupitelem.
Zdroj: Wikipedia


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'15.79'' E14°50'45.92''
Pomník přidal: Marek Skýpala