Lstiboř

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Martin Brynych, 05.03.2003
Umístění: Lstiboř, střed obce
Nápis:
OBĚTEM SVĚTOVÉ VÁLKY

1914 – 1918.

JOSEF MOUREK, FRANT. ČERNÝ, ANTONÍN ČERNÝ, ALOIS NOVOTNÝ, LADISL. VENCA, JOSEF ŽELEZNÝ, JAROSLAV BAK, VÁCLAV STÁREK

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2106-01955
Souřadnice: N50°4'46.02'' E14°54'29.52''
Pomník přidal: Martin Brynych

Hrob Oldřich a Bohumil Novotní

Autor: Marek Skýpala, 29.09.2012
Umístění: Lstiboř, lesní hřbitov, u silnice ze Lstiboře do Chrášťan
Nápis:
OLDŘICH NOVOTNÝ
STATKÁŘ ŽELECHOVICE
23.12.1884 - 10.10.1938
ZASTŘELEN NĚMCI PŘI ZÁBORU

ING. BOHUMIL NOVOTNÝ
PODPLUKOVNÍK
22.12.1890 - 05.10.1963
Poznámka:

Bohumil Novotný byl legionář narozený v Rostoklatech, který měl na počátku války jako domovskou obec Český Brod. Byl zajat jako kadet Pěšího pluku 89 v roce 1916. V roce 1917 se přihlásil do ruských legií a v roce 1918 byl zařazen jako vojín k 5.střeleckému pluku. V roce 1920 se vrátil do ČSR jako desátník.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Oldřich Hlaváček

Autor: Marek Skýpala, 29.09.2012
Umístění: Lstiboř, lesní hřbitov, u silnice ze Lstiboře do Chrášťan
Nápis:
OLDŘICH HLAVÁČEK
DÉLE SL. ČET. AUTO PL. 5
5.4.1913 - 3.6.1938

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Karel Mukařovský

Autor: Marek Skýpala, 29.04.2018
Umístění: Lstiboř, obecní hřbitov
Nápis:
RODINA
MUKAŘOVSKÝCH
Z CHRÁŠTAN
Poznámka:

V tomto rodinném hrobě je pohřben Karel Mukařovský, nar. 30.7.1898, který po obecné škole pracoval jako dělník. Zajat byl v Rumunsku v roce 1916 jako vojín c.k. 76. pěšího pluku. Již 20.7.1916 se přihlásil do čs. vojska. Jako zajatec - dobrovolník byl přesunut do Francie, kde byl dne 7.3.1918 zařazen k 22. pěšímu pluku (francouzských legií). V ČSR byl demobilizován dne 21.2.1921 v hodnosti vojína.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°4'41.83'' E14°54'46.74''
Pomník přidal: Marek Skýpala