Hrabětice

Pomník vojákům Rudé armády

Autor: KVH Starovičky, 18.11.2016
Umístění: Hrabětice, Kostelní, v parčíku před obecním úřadem
Nápis:
1939 1945

DÍK RUDÉ ARMÁDĚ ZA OSVOBOZENÍ

VY JSTE PADLI ABYCHOM MY MOHLI ŽÍT.
Poznámka:

- Dne 21. dubna 2017 proběhlo slavnostní odhalení nového pomníku za účasti místních občanů, Vojenského přidělence Ruské federace, kulturní atašé Generálního konzulátu Ruské federace v Brně a členů Klubu vojenské historie Starovičky.
- Pomník byl vybudován jako náhrada starého, který byl umístěný před Obecním úřadem.
- Starý pomník (viz další foto v příloze) musel být při terénních úpravách kolem úřadu odstraněný.
- Starý pomník je uložen v zázemí Obce Hrabětice.
- Nový pomník je umístěný v parčíku za Obecním úřadem, vedle pomníku obětem 1. světové války u kostela.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6220-17556
Pomník přidal: Ing. František Jedlička