Hluk

Komenského náměstí

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Zdeněk Surýnek, 12.09.2012
Umístění: Hluk, Komenského náměstí, před kostelem
Nápis:
1914
BOČEK JAN, ŠEVČÍK JAN, PROCHÁZKA VINCENC, KOČÍ JOSEF
1915
HANÁČEK FRANTIŠEK, ŠIMČÍK FRANTIŠEK, ŠIDLO JIŘÍ, POLÁŠEK JIŘÍ, ŠIMČÍK FRANTIŠEK,
PODLAS FRANTIŠEK, BOREK MATĚJ, NEMRAVA FRANTIŠEK, ŠTEFANÍK FRANTIŠEK, HANÁK VAVŘÍN,
JELÍNEK JAN, MITÁČEK ANTONÍN, ŠIMČÍK ANTONÍN, DOHNAL MARTIN, STRANSKÝ FRANTIŠEK,
ŘÍHA JAN, MITÁČEK FRANTIŠEK, BLAHA FRANTIŠEK, BLAHA JAN, NOSEK CYRIL,
MITÁČEK FRANTIŠEK, VANĚK JAN, ŘÍHA JAN, RATAJSKÝ JAN, PIŠTĚK JAN
1914
CIBULKA KAŠPAR
1916
BLAHA FRANTIŠEK, HRDINA FRANTIŠEK, VÁVRA JOSEF, DOHNAL JAN, MÍŠEK JAN, ŠIMČÍK JAN,
POSPÍŠIL JAN, KUNOVJANSKÝ FRANTIŠEK, HANÁČEK ANTONÍN, ŠIMČÍK JAN, KUPEC JAN,
RABNIKÁŘ JAN, PRAJZA MARTIN
1917
JENÍNEK ANTONÍN, PRAVDÍK FRANTIŠEK, DUFKA TOMÁŠ, HÁLA JAKUB, TESAŘÍK JAN,
NEMRAVA JAN
1918
HALA MATĚJ, SOVIČ TOMÁŠ, DUFKA MATOUŠ

Nápis na zadní straně pomníku:
PAMÁTCE
PADLÝCH A ZEMŘELÝCH ZA
SVĚTOVÉ VÁLKY VĚNOVÁNO
PŘÍBUZNÝMI A DOBRODINCI.
1922

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7207-00885
Pomník přidal: Zdeněk Surýnek

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Zdeněk Surýnek, 12.09.2012
Umístění: Hluk, Komenského náměstí, v parku
Nápis:
К ВЕЧНОЙ ПАМЯТИ РУССКИМ ГЕРОЯАМ
ПОСВЯТЯТ БЛАГОДАРНЫЕ ГРАЖДАНЕ

NA VĚČNOU PAMĚŤ 24 TI RUDOARMĚJCŮM
PADLÝM V OBVODU NAŠÍ OBCE R. 1945
VĚNUJÍ VDĚČNÍ OBČANÉ.

OBĚTI NACISMU 1939 – 1945
V DOMÁCÍM ODBOJI:
BURIAN TOMÁŠ – SŤAT VE VRATISLAVI.
ŠŤASTNÝ FRANTIŠEK – UMUČEN V MAUTHAUSENU.
ŠUMBERA CYRIL – SŤAT V DRÁŽĎANECH.
BLAHA JAN UMUČEN V LUCKENWALDĚ.
GENERÁL MUDR. KESSLER JAN K. – SŤAT V PLÖTZENSEE.
VAŇKOVÁ KATEŘINA – ZASTŘELENA VE VÍDNI.

V ZAHRANIČNÍM ODBOJI:
VOJÍN VANĚK TOMÁŠ – PADL V JAPONSKU.
NAPR. PALÁNEK ANTONÍN – PADL V HOLANSKU.
KAP. MUDR. DEJNOŽKA EMANUEL – PADL VE FRANCII.

OBĚTI VÁLKY:
MÍŠEK CYRIL, DUFKA ŠIMON, DUFKA FRANTIŠEK, JANOUŠEK KAREL, GROSSERT JOSEF,
ŠIMČÍK JAKUB, KOČÍ FRANTIŠEK, ŠTIPČÁK ANTONÍN, NĚMCOVÁ VĚRA, BACHANOVÁ ANEŽKA,
ŠIMČÍK JOSEF
Z VAŠÍ KRVE VZEŠLA NAŠE SVOBODA

OBĚTI II. SVĚTOVÉ VÁLKY
JEDLIČKA FRANTIŠEK, JEDLIČKA FRANTIŠEK, JEDLIČKOVÁ LUDMILA, DOSTÁLOVÁ SOŇA,
JANKŮ LEOPOLD, GROSSERT FRANTIŠEK, DŘÍNEK ANTONÍN, JEDLIČKOVÁ MARIE,
KOLÁČEK ANTONÍN

DO VYHLAZOVACÍCH TÁBORŮ PODLE
RASISTICKÝCH ZÁKONŮ FAŠISTICKÉ NĚMECKÉ
ŘÍŠE BYLI ODVLEČENI TITO OBČANÉ
CIKÁNSKÉ NÁRODNOSTI,
KTEŘÍ TAM V ROCE 1945 ZAHYNULI.
PODLE PAMÁTNÍKU OBĚTEM II. SVĚTOVÉ VÁLKY
V OKRESE UH. HRADIŠTĚ VYDÁNO V ROCE 1975
DANIEL ŠTEPÁN, DANIELOVÁ MARIE, DANIEL OLDŘICH, DANIEL FRANTIŠEK, DANIELOVÁ JANA,
DANIELOVÁ ANDĚLA, DANIEL VINCENC, DANIELOVÁ KAROLÍNA, DANIELOVÁ GRÉTA,
DANIEL FRANTIŠEK, DANIELOVÁ ANNA, DANIEL KAZIMÍR, DANIEL ZDENĚK, DANIEL FRANTIŠEK,
DANIELOVÁ ŠTEFANKA, DANIELOVÁ JARMILA, DANIEL ZDENĚK, DANIELOVÁ MARIE,
DANIEL TOMÁŠ, DANIELOVÁ PETROMILA, DANIELOVÁ VLASTA, DANIELOVÁ VĚRA, TANIEL TOMÁŠ
DANIEL PETR, DANIELOVÁ MARIE, DANIEL LUDVÍK, DANIEL STANISLAV, DANIEL JOSEF,
DANIEL VLADISLAV, DANIELOVÁ RŮŽENA, DANIEL BOHUMIL, DANIELOVÁ KVĚTA,
HOLOMKOVÁ MARIE, HOLOMEK OLDŘICH, DANIEL ZANEK, DANIELOVÁ ANNA

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7207-00834
Pomník přidal: Zdeněk Surýnek

Pamětní deska Josef Červenka

Autor: Zdeněk Surýnek, 12.09.2012
Umístění: Hluk, Komenského náměstí, na budově základní školy
Nápis:
PAMÁTCE
PADLÉHO ZBOROVSKÉHO HRDINY
JOSEFA ČERVENKY
VĚNUJÍ OBČANÉ.
1938
Poznámka:

Červenka Josef, nar. 23.8.1892, Hluk okr. Uherské Hradiště. Služba v RU nedoložena; zajat 31.8.1915, Rovno. Do čs legií v Rusku se přihlásil v Dárnici, zařazen 30.2.1916 jako vojín k záložnímu praporu. Zemřel jako svobodník 1. střeleckého pluku 9.7.1917 na následky zranění evakuační nemocnici Jezerná Zborov.
(zdroj: VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7207-39348
Pomník přidal: Zdeněk Surýnek
Doplnění informací: Ing. František Jedlička