Černíky

Hrob Alois Svatoš

Autor: Marek Skýpala, 04.04.2016
Umístění: Černíky, hřbitov
Nápis:
ALOIS SVATOŠ ROLNÍK
*22.8.1883 +10.3.1940
Poznámka:

Zřejmě hrob Aloise Svatoše, který má v databázi VÚA u své karty uvedeno datum narození 22.8.1880. Narodil se v Černikách a po obecné škole pracoval jako kameník. Po vypuknutí války narukoval k c.k. 36. pěšímu pluku a byl jako jeho vojín zajat v Karpatech dne 24.12.1914. Do čs. vojska se přihlásil v Tomské oblasti dne 3.5.1918 a byl zařazen k 10. střeleckému pluku (ruských legií). Dne 19.7.1919 byl uznán služby neschopným a se svým plukem se vrátil v hodnosti vojína do ČSR, kde byl dne 7.5.1920 demobilizován.
Zdroj: databáze VÚA


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°6'19.43'' E14°49'19.76''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Kenotaf Jaroslav Pasovský

Autor: Marek Skýpala, 12.09.2012
Umístění: Černíky, hřbitov
Nápis:
SYN JAROSLAV VOJÍN 36 PĚŠ. PL. PADL VE SVĚT. VÁLCE
U PŘEMYŠLU 31.10.1914. STÁR 26 LET.
Poznámka:

Jaroslav Pasovský (asi 1888 - 31.10.1914). V říjnu 1914 byla o pevnost Přemyšl svedena druhá bitva, při které Rusové dokázali pevnost obsadit.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Skýpala