Rohozná

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Naďa Gutzerová, 07.01.2014
Umístění: Rohozná, asi 1,2 km severně od Rohozné, okraj lesa při silnici do Nové Vsi
Nápis:
ZA ŽIVOT VLASTI
OBĚTOVALI ŽIVOT SVŮJ

FR. KUTÍLEK z KVÍTKU
JOS. MAREK ze CTITÍNA
B. MAREŠ z TRH. KAMENICE
ED. ŠOTOLA z VYHNÁNOVA
8.5.1945.
Poznámka:

Jos. Marek z Ctitína - správně by mělo být "z Ctětína"


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5302-22151
Pomník přidal: Naďa Gutzerová

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 08.08.2020
Umístění: Rohozná, Střed obce, naproti zvoničce přes silnici.
Nápis:
NAŠIM PADLÝM
1914-18.
JOS KÁBELE, ANT. VOTÁPKA, ANT. TLAPÁK, ALOIS ZITA, FR. KOREČEK, JOS. KUDLÁČEK, JAN PLÍŠEK, JOS. LEDL, FR. VOTÁPKA, JOS. MAREŠ, JOS. MYŠKA, AL. KOLÁŘ, VINC. MÁLEK

VĚNUJE
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
A OBČANSTVO
Poznámka:

Odhalení: 1924.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5302-6304
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní deska rodina Rohlíkova

Autor: Naďa Gutzerová, 07.01.2014
Umístění: Rohozná, čp. 7
Nápis:
TATO CHALUPA MANŽELŮ
ROHLÍKOVÝCH V ROHOZNÉ ČP. 7
POSKYTLA V DOBĚ NĚMECKÉ
OKUPACE ÚKRYT PARTYZÁNŮM
SKUPINY GEN. SVATONĚ – R3
A ČESKÝM PARAŠUTISTŮM SKUPINY
„CALCIUM“ VYSLANÝM Z ANGLIE
S VYSÍLAČKOU „MILADA“
Poznámka:

Josef Rohlík byl členem odbojové organizace Obrana národa


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5302-6288
Pomník přidal: Naďa Gutzerová