Vrdy

Sluneční, Smetanovo náměstí

Hrob Václava Maršounová

Autor: Ivo Šťastný, 21.06.2006
Umístění: Vrdy, Sluneční, hřbitov
Nápis:
por.pilot Václava Maršounová
*28.9.1932 +5.6.1954
Poznámka:

Při letu z Olomouce do Klecan s typem K-65 Čáp se dopustila letecké nekázně, prováděla nálety na rodný dům ve Vrdech - Bučicích a narazila do stromů na zahradě. V letadle přítomný mechanik přežil.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°55'15.11'' E15°28'03.94''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ivo Šťastný, 13.10.2004
Umístění: Vrdy, Smetanovo náměstí, náměstí
Nápis:
PADLÝM
VOJÍNŮM
1914 - 19

AUGUSTIN JAR. 1919, BENDL KAREL 1918, BÍŽA JOSEF 1914, HAVRÁNEK VÁC. 1914, KOŽENÝ VÁCLAV 1918, KOŽENÝ ČENĚK 1919, BRANDEJS JOSEF 1918, ČECH JAROSL. 1915, ČESÁK JOSEF 1915, DALEŠICKÝ V. 1914 nezv., HORÁK JAN 1915, HORÁK MIL. 1918, HEJBALÍK KAR. 1914, HERCÍK JOS. 1915, HRABAŇ ČEN. 1915, KAVÁNEK JAN 1916, KOPECKÝ ANT. 1915, KRULÍK JOSEF 1915, KOSINA JOSEF 1914, KUPKA JOSEF 1914, KALHOUS VÁC. 1915, LINHART JOS. 1918, MÝŠEK ANT. nezvěst., ŠINDELÁŘ JOS. 1918, ŠIMON FRANT. 1917, VONDRA JOSEF 1916, ZAJÍC JAN 1914, ZAJÍC FRANT. 1915, ZELENÝ JOS. 1917.
Poznámka:

V CEVH MO ČR je pomník veden se špatnými souřadnicemi (situován do obce Zbyslav).

Údaje k některým jménům:
Linhart Josef: *1868, Trainsod.,TrainB.Nr.9
Hejbalík Karel: *1889, Korp., IR.Nr.21 (Verlustliste: Heibalik)
Čech Jaroslav: *1880, Vorm., FKR.Nr.25, 4.MunKol.
Kalhous Václav: *1891, ErsRes., FstArtB.Nr.4
Kupka Josef: *1892, Inft., IR.Nr.42
Česák Josef: *1896, Inft., IR.Nr.21
Dalešický Václav: *1892
Horák Jan: *1882, Inft., IR.Nr.18
Bíža Josef: *1890, IR.Nr.21
(Oö landesbibliothek,VÚA,VHÚ)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2104-26885
Souřadnice: N49°55'16.32'' E15°28'22.76''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička, Arno Glaser