Čestín

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Vladimír Vojta, 11.01.2007
Umístění: Čestín, před obecním úřadem
Nápis:
OBĚTEM VÁLKY
1914 - 1918
František Bělina
Josef Černý
Josef Pekárek
Antonín Pekárek
Josef Pachr
Václav Polesný
Oldřich Polesný
František Výborný
z Milotic:
Josef Hofman
Václav Kroutil
Jan Pařez
Bohumil Římek
Bohumil Veselý

1939 - 1945
Ladislav Kunte
František Procházka
z Milotic:
Josef Svoboda

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2112-02731
Souřadnice: N49°48'28.11'' E15°06'14.57''
Pomník přidal: Vladimír Vojta

Pomník Obětem války 1866

Autor: Miloš Bach, 21.01.2022
Umístění: Čestín, mezi Čenovicemi a Čestínem východně od silnice 336, asi 150 m východně od autobusové zastávky Čestín, Čenovice, rozc.
Nápis:
Věnováno památce neznámých vojínů
- bitva u Hradce Králové 3.7. 1866

Vojáci, kteří se vraceli z bitvy v roce 1866, se nemohli
dostat se svými povozy domů. Naložili na vozy padlé
a tak mohli projít prusko - rakouskou bitvou až domů do Čenovic.
Na památku zde byl postaven křížek a zasazeny dva javory - kleny.
V roce 2016 byly suché kleny pokáceny a na tomto místě
zasazeny dvě lípy.

Obec Čestín LP 2016 SILNICE

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°47'57.49'' E15°6'43.19''
Pomník přidal: Milan Lastovka

Pamětní deska František Procházka

Autor: Vladimír Vojta, 11.01.2007
Umístění: Čestín, na stěně obecního úřadu
Nápis:
ZDE PŮSOBIL 36 ROKŮ

FRANTIŠEK PROCHÁZKA

ZASLOUŽILÝ ŘÍDÍCÍ UČITEL,
STAROSTA SVAZU ČESKÉHO HASIČSTVA
A ČESKÉ ZEMSKÉ HASIČSKÉ JEDNOTY,
NÁRODNÍ HRDINA A MUČEDNÍK *13.11.1887
UMUČEN V MALÉ PEVNOSTI TEREZÍNSKÉ 2.3.1945
Poznámka:

V databázi CEVH MO ČR evidováno také pod CZE-2112-27966 s nedefinovanou dislokací.

František Procházka, rodák z Čestína, starosta České zemské hasičské jednoty, za nacistické okupace starosta protektorátního Svazu českého hasičstva v Čechách a na Moravě. Za okupace postupně zapojoval hasičstvo do odbojové činnosti. Dne 12. září 1944 zatčen kolínským gestapem, uvězněn v Malé pevnosti Terezín, kde byl 2. března 1945 ubit krumpáčem nacistickým dozorcem.
(Pramen: Alarm revue hasičů a záchranářů 2/2015)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2112-27972
Pomník přidal: Vladimír Vojta
Doplnění informací: Ing. František Jedlička, Vladimír Štrupl

Kenotaf Josef Petrásek

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 01.04.2018
Umístění: Čestín, hřbitov
Nápis:
Upomínka na syna
Josefa Petráska
padlého 25/10 1915
na Rusk. bojišti
nar. 18 23/6 94
Budiž ti cizí země lehká!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká