Praha 1

Pamětní deska Českým námořníkům

Autor: Vladimír Štrupl, 30.01.2011
Umístění: Praha 1, Na Perštýně 345/7
Nápis:
ZDE V DOMĚ "U MEDVÍDKŮ" SE V LETECH 1924 - 1940 SCHÁZELI
ČLENOVÉ ČSL. OBCE BÝVALÝCH NÁMOŘNÍKŮ A ÚČASTNÍKŮ
NÁRODNÍHO ODBOJE NA JADRANU.
TA SDRUŽOVALA ČESKÉ NÁMOŘNÍKY RAKOUSKO-UHERSKÉHO
VÁLEČNÉHO LOĎSTVA, KTEŘÍ SVOU ÚČASTÍ NA VZPOUŘE V BOCE KOTORSKÉ DNE 1. ÚNORA 1918 BYLI MEZI PRVNÍMI, KDO BRÁNILI ÚZEMNÍ CELISTVOST MLADÉ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY V BOJÍCH O SLOVENSKO. MNOZÍ PŘINESLI VELKÉ OBĚTI I V ODBOJI ZA OKUPACE V LETECH 1939 - 1945.

VĚNOVÁNO PAMÁTCE VŠECH POPRAVENÝCH, UTONULÝCH, PADLÝCH
A ZEMŘELÝCH ČESKÝCH NÁMOŘNÍKŮ.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi