Praha 1

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Josef Kareš, 14.11.2011
Umístění: Praha 1, Husova 11/243, Staré Město, Státní prokuratura, v budově
Nápis:
OBĚTI NACISTICKÉ PERSEKUCE
ZAMĚSTNANCŮ FINANČNÍ PROKURATŮRY
V PRAZE 1939 – 1945

JUDR JAROSLAV BLECHA
JUDR KAREL DVOŘÁK
JUDR VOJTĚCH FELIX
JUDR JOSEF MACHEK
ALOIS PORGES

ČEST VAŠÍ PAMÁTCE !
VZPOMÍNÁME A NEZAPOMENEME !
5. V. 1946

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Aleš Zahradníček