Příbram

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Mikuláš Laub, 04.05.2013
Umístění: Příbram, náměstí T.G. Masaryka 145, Příbram I
Nápis:
PAMÁTCE UMUČENÝCH A PADLÝCH
NAŠICH SPOLUPRACOVNÍKŮ
1938 1945
BENDA JAN
LAUB ALOIS
MATYS JAROSLAV
J.U.DR. MICHÁLEK JAROSL.
J.U.C. MUZIKÁŘ FRANT.
SVOBODA VÁCLAV

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Mikuláš Laub

Pamětní deska Alois Laub

Autor: Mikuláš Laub, 04.05.2013
Umístění: Příbram, náměstí T.G. Masaryka 99, Příbram I
Nápis:
BÝVALÝ PRACOVNÍK OKRESNÍHO ÚŘADU PŘÍBRAM
PLK. IN MEM. ALOIS LAUB 1896-1945
LEGIONÁŘ A VEDOUCÍ PŘEDSTAVITEL VOJENSKÉ
PROTIFAŠISTICKÉ ODBOJOVÉ ORGANIZACE OLIVER
POPRAVEN NACISTY V BRANDENBURGU
Poznámka:

Československý legionář a bojovník proti nacismu generál Alois Laub (*1896).
Rokycanský rodák se vyučil sládkem, což byla rodinná tradice.
Po vypuknutí Velké války narukoval do rakouské armády, se kterou putoval na ruskou frontu. V Haliči následoval své spolubojovníky a uprchl na ruskou stranu.
Po vytvoření československých jednotek byl propuštěn ze zajateckého tábora a byl přidělen k 1. střeleckému pluku. Bojoval v bitvách u Zborova, Kyjeva a Bachmače, kde již velel četě. Po anabázi československých legií na transsibiřské magistrále se vrací do Československa již v hodnosti nadporučíka.
Od roku 1920 do rozpuštění armády v roce 1939 působil u hraničářských jednotek, po propuštění do civilu se odstěhoval s rodinou do Příbrami, kde na přímý rozkaz generála Kraváka začíná budovat tajnou jednotku o velikosti praporu, která spadala pod velení odbojové organizace Obrana národa.
Úkolem skupiny, jež nesla krycí jméno Oliver, bylo při případném povstání převzít moc nad Příbramí a jejím okolí, včetně významných příbramských dolů. Skupina Oliver byla jedna z nejúspěšnějších na našem území, povedlo se jí sabotovat důlní díla, odstřelila skálu na trati Plzeň - Praha, čímž na několik dní zastavila provoz na této pro Němce důležité trati. Mimo jiné se podařilo Laubovi zajistit plány norského vojenského opevnění, podporovali a ukrývali ostatní členy odboje a dokonce se pokusili o atentát na nacistického pohlavára Daluegeho.
Celá činnost skupiny Oliver skončila v roce 1943, kdy je většina členů včetně Lauba zatčena. Poté co byl odsouzen k trestu smrti, byl generál Laub převezen do pevnosti Brandenburg a tam společně s dalšími patnácti hrdiny 19. února 1945 popraven.
(zdroj: Wikipedia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Mikuláš Laub
Doplnění informací: Jiří Retka