Příbram

Pomník Obětem válek

Autor: Jan Moravec, 16.08.2012
Umístění: Příbram, Zdabořská, u křižovatky v místní části Zdaboř
Nápis:
Pochválen
buď
Ježíš
Kristus

OBĚTEM DŮLNÍCH KATASTROF
A SVĚTOVÝCH VÁLEK
OBNOVENO R. 2006
Poznámka:

ZDABOŘ
k.ú. Zdaboř, Příbram (Brdská vrchovina / Příbramsko)
Původně hornická ves jihozápadně od Březových Hor, dnes čtvrť Příbrami. Ještě v pol. 19. stol. rozptýlená zástavba bez jasného centra, nejen na vlastním katastru Zdaboře, ale i na sousedním katastru Příbrami. Paradoxně právě na příbramském území, jižně od dolu Drkolnov, vznikla někdy ve druhé pol. 19. stol. kompaktní ves (někdy označované také jako Drkolnov, ale mapy z té doby mluví jasně o Zdaboři). Na křižovatce v centru této historické zástavby křížek na památku obětem důlních katastrof a světových válek, obnovený roku 2006. Souvislá zástavba na katastru Zdaboře vznikla až ve 2. pol. 20. stol. Aglomerace podél silnice do Vysoké, tvořící fakticky jádro zdabořského katastru, dnes označovaná jako Červená. Městská část Příbram V - Zdaboř dnes zasahuje též na k.ú. Březové Hory.

Foto a text použito z http://www.mistopis.eu/


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka