Příbram

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: MUDr. Daniela Pulgretová, 10.02.2008
Umístění: Příbram, Tyršova, poblíž zámečku Arnošta z Pardubic
Nápis:
ZA SVOBODU A NOVÝ ŽIVOT
1914 1918

ADLER KAREL, ANDĚL FRANT., ARNOŠT FRANT., BAK JOSEF, BAK VÁCLAV, BABORSKÝ AL., BALÍK ANTON, BAMBAS FR., BARTL ALOIS, BARTOŠ KAR., BARTOŠ VÁCL., BAŠTA KAREL, BAŠTA SYLV., BEČVÁŘ FRANT., BEJČEK ANT., ING. C. BENEŠ F., BENEŠ JOS., JUDR. BEZNEKR K., BLAJER STAN., BOUŠKA BL., BROŽ EMAN., BROŽ FRANT., BROŽ PETR, BRAND JAROSL., BURIAN KAR., BURIAN JOS., ČERNÝ BOHUSL., ČERNÝ STAN., ČERNÝ VÁCL, ČERNÝ VOJT., ČERNÝ ALOIS, ČÍŽEK JAN, ČÍŽEK KAREL, DOUBRAVA JAN,DRAHÝ FRANT., DUDÁČEK JOS., DUHA JAROM, DUŠEK FRANT., DVOŘÁK JOS., DVOŘÁČEK K., ENDRST EM., FALC FRANT., FILIP ANTON., FIŠER FRANT., FOJT JAROSL., FRANK STAN., FRÓLICH ANT., FRÝČEK FR., GACH KAREL, GOLDBERGER R., GRÓŠL EVŽEN, GÜNTER JAN, HANZLÍK VÁCL., HARANT AL., HARANT KAR., HAŠEK SYL., HAMELKA JAN, HAVELKA EM., HAVELKA VOJT., HÁJEK JOS., HAVLÍČEK AL., HÁJEK ALFONS, FRÜHAUF FR., HEMR EMAN., HEMR JOS., HEMR STAN., HENDRYCH JIŘÍ, HEROLD ED., HLAVÁČEK KAR., HLINOVSKÝ JOS., HLINOMAZ ED., HOŠEK JOS., HEROLD MIR., HOVORKA FR., HRDLIČKA JOS, HRDLIČKA FR., HOLÝ OTOKAR, HRODEK JOS., HROMAZ BEDŘ, HUBENÝ FR., HURTIG JOS., CHOURA ČENĚK, JANDA VÁCL., JEŽEK JOS., JEŽEK PROKOP, JINDRA FR., JÍŠA STANISL., JÍŠA JAN, JONKE JAN, JONÁK STAN., KADLEC JOS., ING. KADLEC FERD., KADLEC FR., KADLEC VÁCL., KAFKA KAREL, KAISER VÁCL., KÁŠ KAREL, KLAUDA SYLV., KLAUDA JAR., KLÍMA KAREL, KMÍNEK DOM., KMÍNEK JAN, KMÍNEK JINDŘ., KOKSTEIN FR., KOKSTEIN FR., KORECKÝ KAMIL, KOREJS FR., ING. KOREJS PR., KOVÁŘÍK JIŘÍ, KOVÁŘÍK AL., KRBEC KAREL, KRBEC VIKTOR, KREJZAR KAR., KROJS ANT., KRŮTA VÁCLAV, KŘÍŽ JAROSL., KŘÍŽ ALOIS, KŘÍŽ ANTON., KŘÍŽ LEOPOLD, KŘÍŽ FRANT., KUBAN EDMUND, KUČERA FR., KUCHAŘ KAR., KUNC FRANT., KVAPIL AL., KVASNIČKA V., LÁZNIČKA JOS., LEJSEK FRANT., LEXA JOSEF, LEXA VÁCL., LEXA VILÉM, LEXA VOJTĚCH, LÍVANEC ANT., MACAN FRANT., MANDA FRANT., MAREK KAR., MARGOLD JAR., MARŠÍK KAREL, MAŠEK FRANT., MAZOUR JAN, MEZERKA FR., MICHAL PROKOP, MÍKA JAN, MORAVEC FR., MUZIKA JINDŘ., MUZIKA KAR., NEDVĚD ANTON., NOVÝ KAREL, NOVOTNÝ JOS., NOVOTNÝ JAN, NOVOTNÝ JOS., NOVOTNÝ JAN, NOVOTNÝ RUD., NOVOTNÝ BOH., OTČENÁŠEK FR., OSVALD PETR, OTTA JAN, PALEČEK ANT., PASÁČEK JAR., PATA PROKOP, PEJML BLAŽEJ, PEŠICE JOS., PELČÍK IGNÁC, PELIKÁN JOS., PICEK VOJT., PINC VÁCLAV, PILOUSEK JAN, PLZÁK JOSEF, POHAN VÁCL., POLÁK JAN, POLÁK ANT., POLÁK ALOIS, POPPL FRANT., POPLSTEN EM., POSPÍŠIL KAR., PROCHÁZKA K., PRŮCHA JAN, PŘETRDÍL JOS., RAJZL BEDŘICH, ROSOL JAN, ROUBÍČEK KAR., RŮŽIČKA JINDŘ., ŘÁNEK EMAN., ŘEZNÍČEK RUD., ŘEZÁČ ANT., SADÍLEK EM., SADÍLEK FRANT., SÁDLO KAR., SEDLÁČEK VÁCL., SCHNNEIDER EM., SCHRENK ANT., SHRBENÝ EMIL, SIMR BOHUMIL, SITTA JAN, SKLENÁŘ ANT., SKOČDOPOLE J., SKOPEC KAREL, SLANEC FRANT., SLANEC BOH., SMÍŠEK FRANT., SOUKUP JOS., SOUKUP KAREL, SÝKORA FRANT., SÝKORA JOS., ŠEBEK MATĚJ, ŠEFL STANISLAV, ŠIMRA JAN, ŠIMEK VOJT., ŠIMEK EMAN., ŠIMEK KAREL, ŠIMÁNEK IGNÁC, ŠIMANOVSKÝ J., ŠKOPEK STAN., ŠNAJDR JAN, ŠRAJN FRANT., ŠŤASTNÝ EMIL, ŠTEFÁNY FERD., ŠTRUNC FRANT., ŠTVERÁK JOS., ŠTVÁN JOSEF, TELENSKÝ VÁCL., TRANTINA VIL., TROLLER JAN, TRNKA FRANT., DR. TYKAČ ANT., DR. TYKAČ FR., TÝLA JOSEF, UREŠ EMAN., UREŠ VOJTĚCH, UREŠ JOSEF, VACHALEC FR., VALTA EMAN., VALTA VÁCL., VÁŇA VÁCL., VAŠEK EMAN., VEJVODA JOS., VESELÝ FRANT., VESELÝ JOS., VÍT AL., VITÁK F., VÍTEK KAREL, VLÁSEK RUD., VLAS JOS., VLK JOS., VLČEK ANTON., VONDRUŠKA ANTON, VOJÍŘ JOSEF, VOLF EMAN., VONDRÁŠEK TOM., VOŠMIK FRANT., VOŠMIK JOS., ZAJÍČEK JAN, ZRALÝ FRANT., ŽÁK ST., ŽID FR.

NECHŤ NIKDY NEUHASNE SVĚTLO OBĚTÍ TĚCH,
KDOŽ KRVÍ SVOU U TERRONU, NA DOSS ALTO
I U ZBOROVA KROPILI PŮDU POSVÁTNOU,
ZDE ULOŽENOU NA VĚČNOU PAMĚŤ POTOMKŮ.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2120-02279
Souřadnice: N49°41'24.55'' E14°00'39.78''
Pomník přidal: MUDr. Daniela Pulgretová
Příprava dat: Ing. Radek Říha

Pamětní deska Jan Holický

Autor: Ing. Zdeněk Rerych_senior, 03.11.2017
Umístění: Příbram, Tyršova 108, foyer radnice
Nápis:
ING. JAN HOLICKÝ
NEJVYŠŠÍ PŘEDSTAVITEL MĚSTA
ZATČEN GESTAPEM V SOUVISLOSTI
S HEYDRICHIÁDOU 15.7.1942
UMUČEN NACISTY V OSVĚTIMI
4.11.1942
Poznámka:

Pamětní deska Ing. Jana Holického, který v době 2. světové války vykonával funkci starosty města, byla odhalena 3.11.2017 za přítomnosti jeho rodinných příbuzných a za účasti představitelů města, Hornického muzea, členů ČSBS Příbram a školního pěveckého sboru.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Zdeněk Rerych_senior