Praha 7

Pomník Jan Vlasák

Autor: Marek Skýpala, 17.12.2014
Umístění: Praha 7, U Trojského zámku 120/3, Zoologická zahrada Praha, na stráni nedaleko restaurace

Nápis:
(bez nápisu)
Poznámka:

Doprovodný text:
SNĚHULKA
K poctě plk. MVDr. Janu Vlasákovi (1893 – 1957)
Kurt Gebauer *1941
2014, galvanoplastika
Doba nacistické okupace znamenala i pro naší zoologickou zahradu velkou
zkoušku. To, že v ní obstála, je velkou zásluhou jejího „válečného ředitele“
plk. MVDr. Jana Vlasáka. Tento voják a vlastenec má ohromný podíl i na
jednom z jejích největších úspěchů. Za pomoci své manželky zde v roce
1942 dokázal jako první na světě uměle odchovat mládě medvěda ledního,
Sněhulku. Právě její plastika, ztvárněná jedním z nejvýznamnějších
českých sochařů, nám to bude natrvalo připomínat.

Podrobné informace k Janu Vlasákovi:
https://www.facebook.com/notes/miroslav-bobek/v%C3%A1le%C4%8Dn%C3%BD-%C5%99editel-zoo-praha-plk-mvdr-jan-vlas%C3%A1k-ve-sv%C4%9Btle-arm%C3%A1dn%C3%ADch-dokument%C5%AF/10151150862969938


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°7'8.68'' E14°23'59.68''
Pomník přidal: Marek Skýpala