Libčice

Pamětní desky Obětem 1. světové války

Autor: Adam Vykydal, Michal Lukášek, 21.04.2011
Umístění: Libčice, střed obce
Nápis:
PAMÁTCE
PADLÝCH VOJÍNŮ
VE SVĚTOVÉ VÁLCE
1914-1918
VĚNUJE
RODNÁ OBEC

BUDKA ANT.
BROŽÍK JOS.
DOLEJŠ BOH.
DVOŘÁK JOS.
DVOŘÁK FR.
FABIÁN FR.
LOCH FRANT.
ŘEHÁK JOS.
ŘEHÁK JAN

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Adam Vykydal, Michal Lukášek