Roželov

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Miroslav Kaufner, 17.02.2007
Umístění: Roželov, silnice č. 191 Rožmitál pod Třemšínem – Roželov, cca 2,2 km od Roželova ve směru na Rožmitál p. T., hájovna „Na Dědku“
Nápis:
VĚČNOU
PAMÁTKU PADLÝM
PARTYZÁNŮM

ВЕЦНУЮ
ПАМЯТЬ ПАВШИМ
ПАРТИЗАНАМ
Poznámka:

Hájovna Na Dědku se za války stala partyzánskou základnou pro odbojovou skupinu působící v lesích jižní části Brd.
Činnost odbojové skupiny spočívala, kromě opatrování zbraní, v ukrývání uprchlých zajatců Sovětské armády a občanů, kterým hrozilo zatčení. V letech 1943-44 jich bylo tolik, že pro ně bylo vybudováno v třemšínských lesích kolem patnácti úkrytů. Jenom v okolí této hájovny, Podél Závišinského potoka (800 až 1200 m jižním směrem) byly takové úkryty čtyři. Jejich vybudování řídil hajný y této hájovny František Königsmark. Budování úkrytu, zajišťování materiálu a potravin pro tak velký počet lidí vyžadovalo za války mimořádnou odvahu a znamenalo nasazení života.
V říjnu 1944 byl náhodně objeven jeden z úkrytů u Radošic. Po následném zatýkání a výsleších se němci dozvěděli o častých schůzkách odbojové skupiny na hájovně Na Dědku. Před svítáním, dne 26.10.1944, byla hájenka obklíčena speciálním oddílem němců vycvičených pro boj s partyzány. V té době byli v hájovně hajný František Königsmark, jeho manželka a devatenáctiletý syn František. Když otec zjistil, že není z obklíčení úniku, sám sebe těžce zranil a na následky těžkého zranění zemřel v příbramské nemocnici. Manželka byla odvlečena do koncentračního tábora.
Partyzáni stačili úkryty včas opustit a několika nočními pochody odešli k velkým partyzánským oddílům operujícím na Českomoravské vysočině.
Velitel odbojové skupiny Ing. František Lízl, vedoucí pracovník rožmitálského velkostatku, unikl s dalšími členy skupiny do ilegality. Pomocí agentů gestapa - provokatérů byli však 18. ledna 1945 pozatýkáni. Františku Lízlovi se při převozu k výslechu z Rožmitálu do Klatov podařilo utéct z auta, které zapadlo ve sněhu u železničního přejezdu v Hudčicích a skočit pod přijíždějící vlak. Dnes najdeme na tomto místě pomník.
Zástupce velitele skupiny poručík Sovětské armády S. P. Gvezděněv, působící ve skupině od roku 1942, byl po odsouzení poslán do Terezína a 2. května 1945 popraven.
Z místních hajných byl zatčen a popraven Josef Klein z Nuslovny, ve vězení zemřeli hajný František Polák z Mýt a lesní dělník Josef Königsmark z Vacíkova.
V důsledku rozbití odbojové skupiny bylo zatčeno mnoho občanů z Rožmitálska, mnozí popraveni a ostatní skončili v koncentračních táborech.
Věnujme těmto občanům tichou vzpomínku za jejich hrdinství, za to, že neváhali obětovat své životy pro záchranu jiných a aktivně přispěli k obnovení naší svobody!
(Zdroj: Informační tabule u pomníku)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2120-02260
Souřadnice: N49°33'59.13'' E13°48'16.07''
Pomník přidal: Miroslav Kaufner

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Zdeněk Rerych, 15.02.2016
Umístění: Roželov, místní část Mýta
Nápis:
SVÝM HRDINŮM
OBČANÉ
ROŽELOVA

1914-1918
JAN BLAŽEK, FRANTIŠEK BRDA, FRANTIŠEK JIŘINEC, KAREL KŘÍŽ, FRANTIŠEK PLACATKA
JOSEF PŘEVRÁTIL, FRANTIŠEK TREFNÝ, VOJTĚCH TRČKA, PROKOP VÁNĚ, FRANTIŠEK ZEMAN

1939-1945
JOSEF KLEIN, FRANTIŠEK KÖNIGSMARK, OTEC, FRANTIŠEK KÖNIGSMARK, SYN, FRANTIŠEK POLÁK
PADLI ABYCHOM ŽILI!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2120-2248
Pomník přidal: ing. Zdeněk Rerych_senior
Příprava dat: Vlasta Forejtová

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Ing. Josef Šedý, 09.05.2014
Umístění: Roželov, u hájenky Na Dědku - Roželov, u Rožmitálu p. Tř.
Nápis:
FRANTIŠEK KÖNIGSMARK
LESNÍ HAJNÝ, NAROZEN 12.8.1897
FRANTIŠEK KÖNIGSMARK
JEHO SYN, NAROZEN 30.5.1925
ZDE, V TĚCHTO MÍSTECH, GESTAPEM
OBKLÍČENI, 26.10.1944 HRDINNĚ
PADLI ZA SVOBODU NAŠEHO LIDU.
ČEST JEJICH PAMÁTCE.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Josef Šedý
Příprava dat: Ing. František Jedlička